Wróć na stronę główną

10 najdroższych leków stosowanych w leczeniu onkologicznym

O metodzie

  • dane zostały przygotowane na podstawie komunikatów NFZ na temat wielkości kwot przeznaczonych na refundację leków.
  • niektóre leki znajdujące się w analizie znajdują się jednocześnie w programach lekowych onkologicznych i nieonkologicznych oraz w katalogu chemioterapii.
  • porównywane okresy to styczeń – wrzesień 2016 r. i styczeń – wrzesień 2017 r.

 

 

Herceptin, leczenie raka piersi i żołądka (B.9, B.58)
MabThera, leczenie chłoniaków złośliwych, leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem stawów, katalog chemioterapii (B.12, B.33, B.75, C.51)
Revlimid, leczenie chorych na szpiczaka mnogiego (B.54)
Glivec, leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (B.3)
Avastin, leczenie zaawansowanego raka jelita grubego i raka jajnika (B.4, B.50)
Sutent, leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego, leczenie mięsaków tkanek miękkich, leczenie raka nerki, leczenie nowotworu neuroendokrynnego trzustki (B.3, B.8, B.10, B.53)
Tasigna, leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (B.14)
Sprycel, leczenie przewlekłej białaczki szpikowej, leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (B.14, B.65)
Zelboraf, leczenie czerniaka skóry (B.48)
Yervoy, leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (B.59)

 

 

Zmiany w 2017 r.

Revlimid, leczenie chorych na szpiczaka mnogiego oraz leczenie pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (B.54, B.84)
Neulasta znajduje się w katalogu chemioterapii (C.0.10)
Zytiga leczenie raka gruczołu krokowego (B.56)

Na liście 10 leków o najwyższej kwocie refundacji pojawiły się dwa nowe leki: Neulasta i Zytiga.
Revlimid ponadto znalazł się w nowym programie lekowym (B.84).
Bez zmian na pierwszym miejscu znajduje się Herceptin, a wydatki na ten preparat wzrosły o ponad 19%.

 

Iza Bobowska, EconMed Europe