Wróć na stronę główną

16/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości AOTMiT zbierze się ponownie 07.05.2018 r. aby przygotować stanowisko m.in. w sprawie leku stosowanego w programach lekowych. Rada wyda opinię na temat:

  • oceny leku OPDIVO (nivolumabum) w ramach programu lekowego „Niwolumab w leczeniu płaskonabłonkowego raka jamy ustanej, gardła lub krtani postępującego podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny (ICD-10: C01, C02, C03, C04, C05, C06, C09, C10, C12, C13, C14, C32)”.
  • oceny leku KETOCONAZOLE HRA (ketoconazolum) we wskazaniu leczenie endogennego zespołu Cushinga u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Rada zajmie się również przygotowaniem opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • EXJADE (deferasirox) we wskazaniu: zespoły mielodysplastyczne ( ICD-10: D46),
  • HUMIRA (adalimumab) we wskazaniu: ropne zapalenie gruczołów potowych apokrynowych (ICD-10: L.73.2).

W porządku obrad znajduje się również przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego:

  • L-Carnitine Crystalline we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, 3- metylokrotonyloglicynuria , deficyt CACT, zespół MELAS.
  • INTUNIV (guanfacine hydrochloride) we wskazaniu: leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.
  • LAMPRENE (clofaziminum) we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakterioza dróg rodnych.

 

Źródło: AOTMiT