Wróć na stronę główną

18/2018 posiedzenie Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości AOTMiT na najbliższym posiedzeniu 21.05.2018 r., zajmie się oceną leku OLUMIANT (baricitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06)”.

W porządku posiedzenia przewidziano ponadto przygotowanie stanowiska w sprawie:

  • leku BORTEZOMIB ZENTIVA (bortezomibum) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych;
  • zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Onivyde (irynotekan liposomowy) we wskazaniu: rak trzustki z rozsiewem do wątroby (ICD-10: C25.9);
  • zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Signifor (pasireotyd) we wskazaniu: zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0);
  • zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: choroba Takayasu (ICD-10: M31.4).

 

 

Źródło: http://www.aotm.gov.pl