Koszt refundacji leków onkologicznych I-X 2017 r.

Wydatki NFZ na refundację leków w programach lekowych i chemioterapii wyniosły w okresie od stycznia do października 2017 r. ponad 3 mld zł.

NFZ w swoich komunikatach podaje łączny koszt leków rozliczanych w programach lekowych i w katalogu chemioterapii, bez rozróżnienia ile wydaje na programy dla pacjentów onkologicznych. Policzyliśmy ile kosztuje Płatnika leczenie onkologiczne.

3 074 608 866 zł – to wydatki publiczne na leki w programach lekowych i katalogu chemioterapii, z tego 58% (1 791 037 134 zł) to koszt leczenia onkologicznego.

Tak zmieniły się kwoty w ciągu jednego miesiąca:

53 % wydatków NFZ na leczenie nowotworów generuje 10 produktów. Poniższe dane dotyczą okresu I-X 2017 r.

 

Dla porównania, tak zwiększyła się kwota refundacji tych leków w ciągu jednego miesiąca

 

O metodzie

 • dane zostały przygotowane na podstawie komunikatów NFZ na temat wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.
 • komunikaty NFZ zawierają kody EAN, liczbę opakowań i wartość refundacji leków m.in. we wszystkich programach lekowych i chemioterapii. Znalezienie informacji o lekach refundowanych w leczeniu onkologicznym wymaga dokładnej analizy.
 • Lek MabThera znajduje się w wykazach leków refundowanych jednocześnie w programach lekowych i w katalogu chemioterapii.

 

 

Iza Bobowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa lista leków refundowanych

Pojawił się projekt nowego obwieszczenia Ministra Zdrowia. Wśród nich min.:

         1.  Refundacja apteczna –

 • Formetic (metforminum) został objęty refundacją we wskazaniu: zespół policystycznych jajników.

  2.  Programy lekowe 

 • Dysport (Clostridium botulinum typ A) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (ICD-10 I61, I63, I69)”, stanowiąc kolejną opcję terapeutyczną w tym programie.
 • Ofev (nintedanib) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”. Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu.
 • Gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.  Przedmiotowa zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku Gilenya powyżej okres pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijająca się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS).
 • Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”.
 • Synagis (paliwizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10  P 07.2, P07.3, P 27.1)” w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego.

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-marca-2018-r/

Zmiany w leczeniu SM?

Program lekowy „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub w szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)” umożliwia terapię w drugiej linii leczenia jedynie do 60 miesięcy.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wydłużeniem tego okresu.

Leki stosowane w programie: Tysabri (natalizumab) i Gilenya (fingolimod) posiadają pozytywną opinię Prezesa AOTMiT na objęcie refundacją we wnioskowanym zakresie. Zakończyły się również negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną.

 

więcej

http://www.mz.gov.pl/

Szansa na nowe wyceny w onkologii?

Czyżbyśmy zbliżali się wreszcie do dyskusji o zmianach w finansowaniu onkologii? Jak wiadomo zmiana wycen w tej dziedzinie związana z wprowadzeniem pakietu onkologicznego,  spowodowała dramatyczne pogorszenie sytuacji dużych ośrodków onkologicznych, takich jak Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie.

Tymczasem 22 lutego na Posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji nr 3/2018.  omówione mają być min.  założenia dla taryfikowanych świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby nowotworowe, finansowane w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Czyżby szansa na przełom? Będziemy śledzić na bieżąco.

Europejska baza wiedzy o nowotworach

Od poniedziałku (5 lutego) działa europejska baza wiedzy o raku. Na stronie internetowej uruchomionej przez Komisję Europejską można znaleźć wiarygodne dane na temat nowotworów (powstawanie, leczenie, zapobieganie). Jeśli chodzi o liczbę zachorowań na raka Polska znajduje się poniżej średniej europejskiej, natomiast wysoka jest u nas umieralność z powodu nowotworów.

 

więcej

http://www.encr.eu