TOP 5 produktów, refundowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii

Centrala NFZ podała do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres: styczeń –  kwiecień 2018 r.

Przedstawiamy listę 5 substancji o najwyższej kwocie refundacji.

Nadal niekwestionowanym liderem pozostaje Herceptyna. Lek na raka piersi firmy Roche w wersji podskórnej i dożylnej kosztował płatnika przez 4 pierwsze miesiące roku ponad 120 mln złotych.

Mabthera to kolejny preparat firmy z Bazylei. W jego przypadku wartość refundacji przekroczyła 45 mln złotych.

Humira, czyli Adalimumab zajmuje 3 miejsce na podium z wartością refundacji wynoszącą niespełna 40 mln złotych.

Ostanie 2 miejsca w TOP 5 to Revlimid i Pertuzumab. 

Wartość refundacji tych 5 substancji (w okresie od stycznia do kwietnia) pochłonęła ponad 257 milionów złotych (ponad 21,5%) spośród niespełna 1,2 miliarda całkowitych wydatków na substancje czynne stosowane w ramach programów lekowych i chemioterapii.

 

Dokument Polityka Lekowa Państwa

10 lipca br. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji dokument Polityka Lekowa Państwa, który określa priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-202

Kopia robocza dokumentu, która podlega szerokim konsultacjom nie jest wersją ostateczną.  Opracowanie zostało również przesłane Światowej Organizacji Zdrowia, która podjęła się recenzji dokumentu.

Uwagi do dokumentu można przesyłać na adres dep-pl@mz.gov.pl do 27 lipca (piątek) włącznie.

https://www.gov.pl/zdrowie/dokument-polityka-lekowa-panstwa-w-konsultacji-publicznych

Nowe zarządzenie dotyczące programów lekowych

Od lipca obowiązuje Zarządzenie Nr 68/2018/DGL Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie Nr 125/2017/DGL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany wprowadzone powyższym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 51).

Ponadto, jak tłumaczy NFZ – ujednolicono kwalifikacje do programów lekowych pozwalające na finansowanie działalności zespołów koordynacyjnych. Wprowadzona zmiana ma charakter porządkujący i polega na utworzeniu jednej kwalifikacji do programów lekowych, która będzie wykorzystywana do zapewnienia technicznej możliwości finansowania wszystkich zespołów koordynacyjnych.

Zmianie uległy przede wszystkim załączniki do zarządzenia dotyczące kwalifikacji do programów oraz m.in:

 • załącznik nr 1m do zarządzenia, określający Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych, gdzie:

–  dodano kody EAN dla substancji czynnych:

 • 08.09.0000026 – glatirameri acetas – EAN: 5909991353926,
 • 08.09.0000065 – trastuzumabum – EAN: 8715131016982 oraz 8715131016975,
  1. dodaniu kodów:
 • 08.09.0000149 dla substancji czynnej nintedanibum i przypisaniu kodów EAN: 5909991203894, 5909991203887 oraz 5909991203900,
 • 08.09.0000150 dla substancji czynnej sofosbuvirum, velpatasvirum i przypisaniu kodu EAN: 5391507142108,

– usunięto kod: 5.08.09.0000089 dla substancji czynnej cysteamini bitartras, EAN: 5909990213665 oraz 5909990213689;

 • załącznik nr 3 do zarządzenia, określający „Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych”, gdzie:
  1. w części A – programy lekowe:
   • usunięto wymagania dla programu lekowego leczenia wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej,
   • zmianiono nazwy wymagań dla programu lekowego leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu.

 

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/

 

 

Rada Przejrzystości o lekach w programach lekowych

Rada Przejrzystości na posiedzeniu w dniu 09.07.2018 r. zajmie się oceną leków stosowanych w programach lekowych i w onkologii.

Porządek obrad obejmuje m.in:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TOCTINO (alitretinoinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GAZYVARO (obinutuzumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie 1 linii chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10: C82)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku MEKINIST (trametinib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku TAFINLAR (dabrafenib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: lamotrygina, kwas walproionowy, wenlafaksyna we wskazaniu: „Leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy”.

 

 

Źródło: http://www.aotm.gov.pl