10 najbardziej kosztochłonnych programów lekowych

Całkowita wysokość kontraktów na wszystkie programy lekowe (program + leki) w 2020 roku wynosi ponad 4 mld PLN. 10 najbardziej kosztochłonnych programów lekowych stanowi 54% (ponad 2 mld PLN) całkowitej kwoty kontraktu NFZ na programy lekowe.


Wśród nich znajdują się m.in. programy dot. leczenia raka piersi, stwardnienia rozsianego, raka jelita grubego, raka płuca, raka nerki.
Program Leczenie Raka Piersi (B.9) ma zdecydowanie najwyższy kontrakt na poziomie prawie 432 mln PLN. Jest on realizowany w placówkach w całej Polsce, ale największy kontrakt na realizacje tego programu, mają świadczeniodawcy w województwie śląskim (16,5%).

Więcej na: www.pharmcalculators.com