„Niecovidowe” efekty COVID-19: liczba i wartość hospitalizacji (2019 vs 2020)

W związku z opublikowaniem przez NFZ danych (do grudnia 2020 r włącznie) dot. hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP), postanowiliśmy porównać te informacje z 2019 rokiem, w celu zobrazowania zmian wynikłych głównie z powodu epidemii COVID-19 i jej wpływu na świadczenia zdrowotne, porównując dane całoroczne.

WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający liczbę oraz wartość hospitalizacji rozliczonych w ramach JGP w latach 2019-2020, w podziale na miesiące.

Porównując lata 2019 i 2020 można widać różnicę w hospitalizacjach. Od marca 2020 roku zaczęła spadać wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 226 715 hospitalizacji, których wartość wyniosła 1 192 040 314 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 481 507 hospitalizacji o wartości 2 195 451 798 PLN. Kolejny duży spadek liczby hospitalizacji odnotowano w listopadzie (rozliczono 304 620 hospitalizacji), natomiast w grudniu 2020 zanotowano niewielki wzrost o ok. 44 tys. hospitalizacji.

 PORÓWNANIE SUMARYCZNEJ LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI: 2019 vs 2020

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia liczby hospitalizacji oraz wartości sumarycznie dla 2019 i 2020 roku.

W 2020 roku zanotowano spadek zarówno w liczbie, jak i wartości hospitalizacji rozlicznych w ramach JGP w Polsce. Porównując rok 2020 z 2019, wystąpił 30% spadek w licznie rozliczonych hospitalizacji (5 mln vs 7 mln) oraz 22% spadek w ich wartości (23,3 mln PLN vs 29,8 mln PLN).

 

Źródło danych: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/zdrowe-dane