„Niecovidowe” efekty covid-19: liczba i wartość hospitalizacji przed i w trakcie pandemii

W celu zobrazowania zmian wynikłych z powodu pandemii COVID-19 oraz jej wpływu na świadczenia zdrowotne, przedstawiamy Państwu zestawienie liczby i wartości hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Dane pochodzą z raportów Narodowego Funduszu Zdrowia.

SUMARYCZNA WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI (OD STYCZNIA 2019 DO KWIETNIA 2021)

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2021  (dane dostępne do kwietnia 2021).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższy poziom, tj. rozliczono 226 715 hospitalizacji, których wartość wyniosła 1 192 040 314 PLN. Od maja 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać, jednak nie osiągnęły poziomu sprzed pandemii COVID-19.

LICZBA I WARTOŚĆ HOSPITALIZACJI PRZED I W TRAKCIE PANDEMII COVID-19: (III.2019 – II.2020 VS III.2020 – II.2021)

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia liczby oraz wartości hospitalizacji dla analogicznych okresów sprzed i w trakcie pandemii COVID-19.

W okresie pandemii COVID-19 w obydwu przypadkach wartości spadły. Liczba hospitalizacji rozliczona w okresie od marca 2020 do lutego 2021 roku spadła o ok. 34% w porównaniu do okresu sprzed pandemii (4 mln vs 7 mln w okresie od marca 2019 do lutego 2020). Natomiast wartość hospitalizacji spadła o ok. 26 % (22,1 mld PLN vs 29,8 mld PLN w okresie przed pandemią).