Wróć na stronę główną

Ocena realizacji szczepień przeciwko pneumokokom w Polsce

Przedstawiamy podsumowanie raportu „Ocena realizacji szczepień przeciwko pneumokokom w Polsce” wykonanego w październiku przez EconMed Europe.

Podstawowym z niego wnioskiem jest, że nie mamy w Polsce odpowiedniego, wystarczająco czułego systemu nadzoru nad Inwazyjną Chorobą Pneumokokową, aby w pełni skutecznie zbadać efektywność populacyjną programu powszechnego szczepienia przeciwko pneumokokom. Zgodnie z zaleceniami WHO rekomenduje się stałe monitorowanie epidemiologii chorób pneumokokowych przed (okres 1-2 lat) i po wprowadzeniu programów powszechnych szczepień pneumokokowych ( do 5 lat).

Celem tak prowadzonego monitoringu jest:

  • Śledzenie zmian współczynników zapadalności chorób pneumokokowych
  • Monitorowanie krążących szczepów pneumokoków po zastosowaniu różnych szczepionek PCV10 / PCV13
  • Monitorowanie antybiotykoodporności krążących szczepów.

W Polsce trzy  instytucje są zaangażowane w nadzór epidemiologiczny nad chorobą pneumokokową, są to  Państwowy Zakład Higieny, Inspekcja sanitarna oraz Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowych Układu Nerwowego (KOROUN). Wszystkie one działając na skalę swoich możliwości  kadrowych i finansowych, oraz  zgodnie z prawnymi możliwościami, niemniej jednak wyniki ich działań nie pozwalają na analizę wielu istotnych z punktu widzenia oceny programu informacji.

Mimo krótkiego czasu, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia powszechnych szczepień na pneumokoki w ramach PSO w Polsce,  można wysnuwać pierwsze ostrożne wnioski, dotyczące pozytywnych skutków powszechnego szczepienia dzieci na tę chorobę. W 2018 roku o ok. 35% proc. spadła liczba zgłoszeń zachorowań na Inwazyjną Chorobę Pneumokokową ogółem w grupie dzieci do 2. roku życia, objętych obowiązkowym szczepieniem przeciw pneumokokom (54 przypadki IChP w 2016 roku vs. 43 przypadków w 2017 i 35 w 2018 r.). Jednocześnie zaobserwowano 20% wzrost zgłoszeń zachorowań wśród dzieci w wieku 2-4 lata, a więc wśród roczników, które nie zostały jeszcze objęte szczepieniem populacyjnym (39 przypadków IChP w 2017 r. i 47 w 2018 r.).

Zespół EconMed Europe