Realizacja programu lekowego B.29: ,,Leczenie stwardnienia rozsianego”

Przyszedł czas na Stwardnienie Rozsiane (SM) i program lekowy B.29. Zobaczcie jak wygląda realizacja programu lekowego B.29: ,, Leczenie stwardnienia rozsianego”.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 15 499 pacjentów. W sumie w ramach programu B.29 refundowanych było 7 substancji. Najwięcej pacjentów otrzymało substancje dimethylis fumaras (5 961), potem kolejno interferonum beta-1b (3 021) i glatirameri acetas (2 240).

Na mapach Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych najczęściej stosowanymi substancjami w podziale na województwa.

Średni czas pobytu pacjenta w programie B.29 wyniósł 296 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni Betaferonem (interferonum beta-1b) – 363 dni, a najkrócej Lemtradą (alemtuzumabum) – 40 dni.

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego B.29 wyniosły: 307 mln PLN. Znaczną część tego budżetu stanowi refundacja Tecfidery (dimethylis fumaras) – 121 mln PLN. Drugi w kolejności jest Betaferon (interferonum beta-1b), którego wartość refundacji wyniosła 62 mln PLN. Najmniej budżetu pochłania lek Remurel (glatirameri acetas) – 7,7 mln PLN.

Biorąc pod uwagę wartość refundacji ze względu na podmioty odpowiedzialne, to ponad połowę rynku (52%) ma firma Biogen Idec. Wartość refundacji produktów tej firmy (Avonex, Plegridy oraz Tecfidera) w programie B.29 w 2019 roku wyniosła ponad 162 mln. Istotnym graczem jest także firma Bayer, której produkt – Betaferon (interferonum beta-1b) pochłania 20% kwoty refundacji na program leczenia stwardnienia rozsianego.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla Lemtrady (alemtuzumabum) – 69 351 PLN, potem kolejno dla leku Reblif (interferonum beta 1a 44 mcg) – 26 991 PLN i Avonex (interferonum beta 1a 30 mcg) – 21 241 PLN.  Koszt refundacji w przeliczeniu na 1 mg produktu jest najwyższy dla Lemtrady i wynosi 1 734 PLN, a najniższy dla Tecidifery – 0,15 PLN.

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 13 271 989 PLN, a diagnostyki – 14 279 960 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.29 w 2019 roku wyniósł prawie 335 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.29 w 2019 wyniosła 328 mln PL, z czego 299 mln PLN stanowią leki a 29 mln PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (55 mln), śląskim (40 mln) i małopolskim (36 mln).

W sumie program B.29 realizowało 128 ośrodków. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie mazowieckim (22) oraz śląskim (16). Szczegóły dot. wartości kontraktów poszczególnych ośrodków można sprawdzić na pharmcalculators.com.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com

Realizacja programu lekowego B.33: ,,Leczenie RZS i MIZS o przebiegu agresywnym”.

Tym razem przyjrzeliśmy się leczeniu dwóch przewlekłych chorób stawów w Polsce: reumatoidalnemu zapaleniu stawów (RZS) oraz młodzieńczemu idiopatycznemu zapaleniu stawów (MIZS). Zobaczcie jak wygląda realizacja programu lekowego B.33: ,,Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 7 762 pacjentów. W sumie w ramach programu B.33 refundowanych było 9 substancji. Najwięcej pacjentów otrzymało adalimumab (1 997), potem kolejno etanercept (1 936), tocilizumab w postaci podskórnej (1 241) i tocilizumab pozajelitowo (1 111).

W ramach programu finansowane były następujące preparaty zawierające:

  1. adalimumab – Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi (w sumie 10 kodów EAN);
  2. etanercept – Benepali, Enbrel, Erelzi (również 10 kodów EAN);
  3. tocilizumab P i S.C. – RoActemra (4 kody EAN);
  4. golimumab – Simponi (1 kod EAN);
  5. certolizumab pegol – Cimzia (1 kod EAN);
  6. rytuksymab – MabThera (2 kody EAN);
  7. infliksymab – Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly (5 kodów EAN);
  8. baricytynib – Olumiant (1 kod EAN);
  9. tofacytynib – Xeljanz (1 kod EAN).

Na mapach Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych najczęściej stosowanymi substancjami w podziale na województwa.

Średni czas pobytu pacjenta w programie B.33 wyniósł 230 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni rytuksymabem (474 dni), a najkrócej tofacytynibem (48 dni).

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego B.33 wyniosły: 112  mln PLN. Dużą część tego budżetu stanowi refundacja dwóch form tocilizumabu (44,6 mln PLN). Finansowanie leczenia etanerceptem w programie B.33 wyniosło natomiast 22  mln, a adalimumabem – 16,8 mln PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla golimumabu (23 622 PLN), potem kolejno dla rytuksymabu (20 289 PLN) i tocilizumabu w postaci podskórnej (19 659 PLN).  Koszt refundacji w przeliczeniu na 1 mg produktu jest najwyższy dla golimumabu i wynosi 62 PLN, a najniższy dla tocilizumabu w postaci podskórnej – 4 PLN.

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 8 542 423 PLN, a diagnostyki – 3 086 623 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.33 w 2019 roku wyniósł prawie 124 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.33 w 2019 wyniosła 132 mln PL, z czego 118 mln PLN stanowią leki a 14 mln PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie małopolskim (19 mln), śląskim (16 mln), wielkopolskim (15 mln) i mazowieckim (15 mln).

W sumie program B.33 realizowało 78 ośrodków. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie śląskim (9) oraz wielkopolskim (8) i dolnośląskim (8). Szczegóły dot. wartości kontraktów poszczególnych ośrodków można sprawdzić na pharmcalculators.com.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com

Realizacja programu lekowego B.4: Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów na świecie. Zobaczcie, jak wygląda realizacja programu lekowego B.4: Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego w 2019 roku.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 4 518 pacjentów. W sumie w ramach programu B. 4 refundowanych było 5 leków. Najwięcej pacjentów otrzymało cetuksymab (1 487), potem kolejno bewacizumab (1 398) i panitumumab (1 059).

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych najczęściej stosowanymi lekami w podziale na województwa.

Dla wszystkich leków, najwięcej pacjentów leczonych było w województwie mazowieckim, potem kolejno w śląskim i wielkopolskim.

Średni czas pobytu pacjenta w programie B. 4 wyniósł 118 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni bewacizumabem (134 dni), a najkrócej preparatem z triflurydyną i typiracylem (12 dni).

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego B. 4 wyniosły: 194 724 554 PLN. Są to głównie koszty refundacji 3 leków: cetuksymabu (72 751 699 PLN), bewacizumabu (61 378 165 PLN) i panitumumabu (48 123 179 PLN).

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla cetuksymabu (48 925 PLN), potem kolejno dla panitumumabu (45 442 PLN) i bewacizumabu (43 904 PLN).  Natomiast koszt refundacji w przeliczeniu na 1 mg produktu jest najwyższy dla produktu z triflurydyną i typiracylem (28 PLN) oraz afliberceptu (16 PLN)

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 17 011 675 PLN, a diagnostyki – 5 143 667 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.4 w 2019 roku wyniósł: 217 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.4 w 2019 wyniosła: 225 mln PL, z czego 186 mln PLN stanowią leki a 39 mln PLN – świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (35 mln), śląskim (30 mln) i wielkopolskim (27 mln).

W sumie program B.4 realizowało 87 ośrodków. Szczegóły dot. nazw konkretnych placówek można sprawdzić na pharmcalculators.com. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie mazowieckim (13) i dolnośląskim (11). Po 10 świadczeniodawców realizujących program jest w województwie: śląskim i wielkopolskim.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

Realizacja programu lekowego B.3: Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (GIST) w 2019 roku

Przyszła kolej na GIST (ang. gastrointestinal stromal tumors) , a konkretnie na program lekowy B.3: Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 1181 pacjentów. W sumie w ramach programu B.3 refundowane były 3 leki: imatynib, sunitynib i sorafenib. Zdecydowanie najwięcej pacjentów otrzymało imatynib (944), potem kolejno sunitynib (165) i sorafenib (72).

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych poszczególnymi lekami w podziale na województwa.

W województwie mazowieckim leczono najwięcej pacjentów wszystkimi lekami w programie: imatynibem – 286, sunitynibem – 32, a sorafenibem – 16. Stosunkowo dużo pacjentów leczono również w małopolskim, śląskim i wielkopolskim.

Średni czas pobytu pacjenta w programie B.3 wyniósł 276 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni imatynibem (310 dni), potem sunitynibem (154 dni) a najkrócej sorafenibem (107 dni).

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego dla GIST wyniosły: 81 945 932 PLN. 88% tej kwoty stanowi refundacja imatynibu, która wyniosła ponad 72 mln PLN. Koszty refundacji sunitynibu wyniosły 7,2 mln PLN, a sorafenibu blisko 2,5 mln PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla imatynibu (76 548 PLN).  Dla sunitynibu wyniósł około 43 757 PLN a sorafenibu – 34 239 PLN.

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 1 015 081 PLN, a diagnostyki – 1 089 825 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.3 w 2019 roku wyniósł: 84 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.3 w 2019 wyniosła: 85,8 mln PL, z czego 83,7 mln PLN stanowią leki a 2,1 mln PLN – świadczenia. Zdecydowanie najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (23 mln). W województwie śląskim kontrakt wyniósł 9,5 mln PLN a w wielkopolskim 7,6 mln PLN.

W sumie program B.3 realizowało 51 ośrodków. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie mazowieckim (8). Po 5 świadczeniodawców realizujących program jest w województwie: śląskim, łódzkim i podkarpackim. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie miało zdecydowanie najwyższy kontrakt, wynoszący 22 741 252 PLN (z czego 270 007 PLN stanowiły świadczenia a 22 471 245 PLN leki). Szczegóły dot. nazw konkretnych placówek oraz wysokość ich kontraktu NFZ można sprawdzić na pharmcalculators.com.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

Realizacja programu lekowego B.14: Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej w 2019 roku

Tym razem przygotowaliśmy zestawienie dot. realizacji programu lekowego B.14: Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej w 2019 roku.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 1310 pacjentów. W sumie w ramach programu B.14 refundowane były 3 leki. Najwięcej pacjentów otrzymało nilotynib (619), potem kolejno dazatynib (588) i bosutynib (103).

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych poszczególnymi lekami w podziale na województwa.

Najwięcej pacjentów leczonych dazatynibem było w województwie mazowieckim (103), potem kolejno w małopolskim (66) i śląskim (64). W przypadku nilotynibu najwięcej pacjentów leczono w województwie śląskim (81), potem kolejno w mazowieckim (71) i wielkopolskim (66). Natomiast najwyższą liczbę pacjentów leczonych bosutynibem odnotowano w województwie małopolskim (22).

Średni czas pobytu pacjenta w programie B.14 wyniósł 215 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni nilotynibem (242 dni), a najkrócej bosutynibem (117 dni).

Koszty refundacji leków w programie B.14 wyniosły: 118 239 235 PLN. Są to głównie koszty refundacji 2 leków: nilotynibu (63,5 mln PLN) i dazatynibu (50 mln PLN). Koszty refundacji bosutynibu były stosunkowo niskie i wyniosły 4,8 mln PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla nilotynibu (102 846 PLN).  Dla dazatynibu wyniósł około 84 699 PLN a bosutynibu 46 351 PLN.

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 934 016 PLN, a diagnostyki – 4 569 408 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.14 w 2019 roku wyniósł: 124 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.14 w 2019 wyniosła: 121 mln PLN, z czego ponad 117 mln PLN stanowią leki a 3,5 mln PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (17 mln) i śląskim (14 mln).

W sumie program B.14 realizowało 40 ośrodków. Szczegóły dot. nazw konkretnych placówek można sprawdzić na pharmcalculators.com. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie mazowieckim – 6. Po 4 świadczeniodawców realizujących program odnotowano w województwie: śląskim, dolnośląskim i lubelskim.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

Realizacja programu lekowego B.6: Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca w 2019 roku

Bazując na pharmcalculators.com przygotowaliśmy zestawienie dot. realizacji programu lekowego B.6: Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca w 2019 roku.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 3 334 pacjentów. Najwięcej pacjentów otrzymało niwolumab (866), atezolizumab (694) i pembrolizumab (627). W sumie w ramach programu B.6 refundowanych było 10 leków, z czego w lipcu 2019 włączono do ww. programu dwa leki – afatynib i nintedanib, które do maja 2019 r. znajdowały się w programie B.63. Od września do programu B.6 włączono także alektynib.

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych trzema najczęściej stosowanymi lekami w podziale na województwa.

Dla wymienionych trzech leków, najwięcej pacjentów leczonych jest w województwie mazowieckim oraz w śląskim.

Średni czas pacjenta w programie B.6 wyniósł 127 dni. Najdłużej w programie byli pacjenci leczeni pembrolizumabem (171 dni), a najkrócej nintedanibem (55 dni).

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego B.6 wyniosły: 212 510 421 PLN. Najwyższe kwoty refundacji zostały przeznacone na niwolumab (74,8 mln PLN), oraz pembrolizumab (58,2 mln PLN), najniższe natomiast na alektynib (1,6 mln PLN) oraz nintedanib (1,3 mln PLN).

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 7 288 795 PLN, a diagnostyki – 3 477 203 PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla ozymertynibu (118 742 PLN), pembrolizumabu (około 92 864 PLN) i niwolumabu (86 406). Najniższy jest natomiast dla nintedanibu i wynosi 14 735 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu w 2019 roku wyniósł: 223 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.6 w 2019 wyniosła: 181 mln PLN, z czego 12 056 074 PLN obejmowało leki a 168 452 157 PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (41,7 mln), śląskim (26,4 mln) i łódzkim (16,3 mln).

Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie śląskim (19), natomiast województwo mazowieckie jest dopiero drugie z 15 świadczeniodawcami. W sumie program B.6 realizowało 105 ośrodków. Szczegóły dot. placówek można sprawdzić na pharmcalculators.com.

Więcej o programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

Kontrakty NFZ na programy lekowe vs. koszty społeczne

Prezentujemy 5 najbardziej kosztochłonnych programów lekowych w zestawieniu ze stratą PKB generowaną tylko przez same zwolnienia lekarskie w odpowiadających jednostkach chorobowych wg kodów ICD-10.

Spośród wszystkich programów lekowych, program Leczenie Raka Piersi (B.9) ma najwyższy kontrakt NFZ wynoszący prawie 432 mln PLN, jednocześnie kontrakt ten jest niższy o ponad 67 mln PLN od kosztów społecznych wynikających z samych zwolnień lekarskich dla pacjentek z nowotworem złośliwym sutka (ICD-10 C50).

Z wysoką absencją chorobową wiąże się również rak jelita grubego oraz nowotwór złośliwy oskrzela i płuca. W przypadku raka jelita grubego wartość kontaktu na program lekowy jest niższa niż strata PKB wynikająca z absencji w pracy.

Warto zwrócić uwagę, że wymienione nowotwory dotyczą szerokiej populacji pacjentów oraz przedstawione koszty społeczne nie obejmują straty PKB wynikającej m.in. z konieczności całkowitej rezygnacji z pracy, rehabilitacji czy też rent.

Chcesz wiedzieć jakie są koszty innych chorób? Sprawdź na pharmcalculators.com.

10 najbardziej kosztochłonnych programów lekowych

Całkowita wysokość kontraktów na wszystkie programy lekowe (program + leki) w 2020 roku wynosi ponad 4 mld PLN. 10 najbardziej kosztochłonnych programów lekowych stanowi 54% (ponad 2 mld PLN) całkowitej kwoty kontraktu NFZ na programy lekowe.


Wśród nich znajdują się m.in. programy dot. leczenia raka piersi, stwardnienia rozsianego, raka jelita grubego, raka płuca, raka nerki.
Program Leczenie Raka Piersi (B.9) ma zdecydowanie najwyższy kontrakt na poziomie prawie 432 mln PLN. Jest on realizowany w placówkach w całej Polsce, ale największy kontrakt na realizacje tego programu, mają świadczeniodawcy w województwie śląskim (16,5%).

Więcej na: www.pharmcalculators.com

NFZ o średnim koszcie substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii

NFZ Opublikował komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia do września 2018 r.

15 z 45 substancji zanotowało wzrost wartości za jedną jednostkę (porównując wrzesień do stycznia). Były to:

  zmiana 2018
  1 vs 9
5.08.10.0000003  BICALUTAMIDUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 10%
5.08.10.0000005  CALCII FOLINAS – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 4%
5.08.10.0000017  DOCETAXELUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 9%
5.08.10.0000018  DOXORUBICINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000021  EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000024  ETOPOSIDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000025  FILGRASTIMUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1000000 J.M. 32%
5.08.10.0000047  ONDANSETRONUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 11%
5.08.10.0000052  PEGFILGRASTIMUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 6%
5.08.10.0000070  TEMOZOLOMIDUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 39%
5.08.10.0000076  ACIDUM ZOLEDRONICUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000078  IMATINIBUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 8%
5.08.09.0000032  IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.09.0000041  LAMIVUDINUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 1%
5.08.09.0000054  RITUXIMABUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 3%

 

Najwyższy wzrost zanotował Temozolomid (39%0 i Filgranstym (32%).

5 substancji pozostało bez zmian. Szczegóły w tabeli poniżej:

  zmiana 2018
  1 vs 9
5.08.10.0000013  CYTARABINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.10.0000044  MITOMYCINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.10.0000050  PACLITAXELUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.10.0000063  VINORELBINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.09.0000105  NITISINONUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 0%

 

 Średni koszt 25 substancji zmniejszył się we wrześniu w porównaniu ze styczniem. Wśród nich największy spadek zanotowały:  Entekawir (o 76%), Pemetreksed (o 54%) oraz Fulvestrant (o 53%).

 

  zmiana 2018
  1 vs 9
5.08.10.0000006  CAPECITABINUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -15%
5.08.10.0000007  CARBOPLATINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -2%
5.08.10.0000028  FLUOROURACILUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -1%
5.08.10.0000029  FULVESTRANTUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -53%
5.08.10.0000030  GEMCITABINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -1%
5.08.10.0000037  IRINOTECANI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -13%
5.08.10.0000048  ONDANSETRONUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -6%
5.08.10.0000049  OXALIPLATINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -8%
5.08.10.0000053  PEMETREKSEDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -54%
5.08.10.0000058  TOPOTECANUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -5%
5.08.10.0000075  BENDAMUSTINUM HYDROCHLORIDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -37%
5.08.10.0000082  ANAGRELIDUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -26%
5.08.10.0000085  BORTEZOMIBUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -17%
5.08.10.0000087  VORICONAZOLUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -31%
5.08.09.0000008  BOSENTANUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -39%
5.08.09.0000011  CINACALCETUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -14%
5.08.09.0000015  ENTEKAVIRUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -76%
5.08.09.0000018  ETANERCEPTUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -28%
5.08.09.0000026  GLATIRAMERI ACETAS – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -1%
5.08.09.0000033  INFLIXIMABUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -14%
5.08.09.0000055  SILDENAFILUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -39%
5.08.09.0000060  TENOFOVIRI DISOPROXILUM FUMARATUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -49%
5.08.09.0000061  TOBRAMYCINUM – I – INHALACJA (INHALANTION) – 1 MG -17%
5.08.09.0000065  TRASTUZUMABUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -12%
5.08.09.0000137  IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM SUBCUTANEUM – SC – PODSKÓRNIE – 1 MG -2%

 

MZ o wzroście dostępności terapii onkologicznych

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie na swojej stronie internetowej przytacza, że systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych terapii dla pacjentów onkologicznych i hematooonkologicznych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, jest jednym z jego priorytetów . Obecnie realizowane są 32 onkologiczne programy lekowe, w ramach których refundowanych jest 50 substancji czynnych. Łącznie jest dostępnych ponad 100 opcji terapeutycznych, a wiele ważnych zmian w tym zakresie pojawiło się w ostatnich latach.

Nowe leki onkologiczne refundowane w 2018 r.

Listy leków refundowanych wprowadzone w 2018 roku przyniosły wiele korzystnych zmian dla pacjentów onkologicznych w zakresie programów lekowych. W bieżącym roku rozpoczęto refundację:
•    5 substancji czynnych w ramach 4 funkcjonujących programach lekowych:
–    niwolumab, pembrolizumab – rak płuca,
–    kabozatynib, niwolumab – rak nerki,
–    pomalidomid – szpiczak mnogi,
–    nintedanib – rak płuca – w drugim programie lekowym;
•    ponadto  substancja czynna niwolumab została umieszczona w nowym programie lekowym onkologicznym – chłoniak Hodgkina.

Nowe leki onkologiczne refundowane w 2017 r.

W niezwykle istotnych obszarach refundacji onkologicznych wprowadzono  nowe opcje terapeutyczne też w 2017 roku. Na listach refundacyjnych znalazło się:
•    7 substancji czynnych w 6 funkcjonujących programach lekowych onkologicznych:
–    aflibercept – rak jelita grubego,
–    ozymertynib – rak płuca,
–    bosutynib – przewlekła białaczka szpikowa,
–    kobimetynib – czerniak skóry,
–    enzalutamid, dichlorek radu RA-223 – rak gruczołu krokowego,
–    trametynib – czerniak;
•    7 substancji czynnych w 7 nowych programach lekowych:
–    ruksolitynib –  mielofibroza pierwotna i wtórna,
–    lenalidomid – anemia zależna od przetoczeń w MDS,
–    paklitaksel z albuminą – rak trzustki,
–    wismodegib – rak podstawnokomórkowy skóry,
–    ewerolimus – guzy SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego,
–    ibrutynib – przewlekła białaczka limfocytowa,
–    pixantron dimaleas – chłoniak złośliwy.

W ramach chemioterapii jest refundowanych 79 substancji czynnych – bez zmian w porównaniu do 2017 roku. Wartość zrefundowanych leków w tym zakresie rośnie z roku na rok, osiągając kwotę 683 825 098,95 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku.

Leki dostępne w aptece na receptę obejmują natomiast 39 substancji czynnych refundowanych w chorobach nowotworowych – również w tym wypadku systematycznie rośnie wartość zrefundowanych, osiągając sumę 332 720 465,64 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku.

W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła ponadto wartość zrefundowanych leków w programach lekowych onkologicznych i wyniosła 1 646 973 470,89 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku. Z  kolei przewidywana kwota refundacji  leków onkologicznych na cały 2018 rok, na postawie prognozy z lat poprzednich, wynosi około 1 760 000 000 zł.
Warto podkreślić, że systematycznie rośnie też sama liczba pacjentów leczonych w ramach programów onkologicznych – od 9 590 osób w 2012 roku do 25 496 osób w 2017 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl