Wróć na stronę główną

Dokument Polityka Lekowa Państwa

10 lipca br. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji dokument Polityka Lekowa Państwa, który określa priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-202

Kopia robocza dokumentu, która podlega szerokim konsultacjom nie jest wersją ostateczną.  Opracowanie zostało również przesłane Światowej Organizacji Zdrowia, która podjęła się recenzji dokumentu.

Uwagi do dokumentu można przesyłać na adres dep-pl@mz.gov.pl do 27 lipca (piątek) włącznie.

https://www.gov.pl/zdrowie/dokument-polityka-lekowa-panstwa-w-konsultacji-publicznych