Wróć na stronę główną

Efekty COVID-19: zwolnienia lekarskie z powodu koronawirusa oraz grypy

W pierwszym kwartale 2020 roku wśród danych ZUS dot. absencji chorobowej pojawiła się nowa jednostka chorobowa: COVID-19 o kodzie U07 (wg ICD-10). W tym wpisie przedstawimy Państwu dane za 2020 rok dot. zwolnień lekarskich z powodu COVID-19 oraz pokażemy, jak wyglądała sytuacja zwolnień z powodu grypy (J11) w tym okresie i zestawimy ją z 2019 rokiem.

COVID-19 oraz grypa (J11) w rankingu jednostek chorobowych pod względem liczby dni absencji w pracy

Zgodnie ze świeżo opublikowanymi danymi ZUS, w IV kwartale 2020 roku pod względem liczby dni absencji chorobowej (dni na zwolnieniu lekarskim) COVID-19 znajdował się na 3 miejscu (na 1871 jednostek chorobowych).

­Biorąc pod uwagę cały 2020, to pod względem liczby dni absencji chorobowej COVID-19 znalazł się na 10 miejscu. Zaraportowano ponad 4,8 mln dni na zwolnieniu lekarskim, wydając prawie 618 tysięcy zaświadczeń lekarskich. Absencja w pracy z powodu koronawirusa w 2020 roku wiązała się ze stratą PKB liczącą prawie 2 mld PLN.

Natomiast grypa (wywołana niezidentyfikowanym wirusem – kod J11) znalazła się w 2020 roku na 61 miejscu w rankingu z liczbą dni na zwolnieniu lekarskim wynoszącą ok. 627 tysięcy, wydając prawie 99 tysięcy zaświadczeń lekarskich. Absencja w pracy z powodu grypy (J11) wiązała się też ze stratą PKB wynoszącą blisko 247 mln PLN. W 2019 roku grypa zajęła natomiast 59 miejsce wśród innych jednostek chorobowych, z liczbą dni na zwolnieniu lekarskim wynoszącą ponad 641 tysięcy, co wiązało się ze stratą PKB rzędu 252 mln PLN.

Liczba dni absencji chorobowej z powodu COVID-19 oraz z powodu grypy (J11) w 2020 roku

W marcu został zdiagnozowany pierwszy Polak na COVID-19. Z tego powodu, w pierwszym kwartale 2020 zaraportowano tylko ponad 4 tysiące dni zwolnień spowodowanych tym wirusem. W kolejnych kwartałach wartości te znacząco wzrastały. W trzecim kwartale liczba dni absencji z powodu COVID-19 wyniosła prawie 338 tysięcy, a w czwartym kwartale już ponad 4 miliony.

Przyglądając się grypie (wywołanej niezidentyfikowanym wirusem – kod J11) zauważamy najwyższą wartość liczby dni zwolnienia w pierwszym kwartale 2020 r. (ponad 456 tysięcy), w 2 i 3 kwartale odnotowano spadek a potem wzrost w 4 kwartale do ponad 140 tysięcy. Nie powinno to jednak dziwić, gdyż grypa wykazuje sezonowość ze swoim szczytem zachorowań właśnie w pierwszym kwartale danego roku.

Średnia długość zwolnienia lekarskiego z powodu COVID-19 na przestrzeni 2020 roku ulegała skracaniu. W pierwszym kwartale 2020 średnio wynosiła ona 14 dni a w ostatnim kwartale 2020 roku już tylko 8 dni. W przypadku grypy, aż tak dużej zmienności nie zauważono. Interesujące są także różnice w liczbie wydanych zaświadczeń lekarskich pomiędzy grypą a COVID-19, które są bardzo wyraźne w ostatnim kwartale zeszłego roku. Szczegóły poniżej:

Liczba dni absencji chorobowej z powodu z powodu grypy (J11) 2019 vs 2020

Porównując lata 2019 i 2020 pod względem liczby dni zwolnień lekarskich z powodu grypy zauważamy lekki spadek dni absencji chorobowej z powodu grypy w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, a następnie wzrost liczby dni absencji chorobowej o 100% w 4 kwartale 2020 roku, w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku (z 71 tyś do ponad 140 tyś). Szczegóły poniżej:

Liczba wydanych zaświadczeń lekarskich z powodu COVID-19 oraz grypy (2019 vs 2020)

Sprawdzono także, czy pojawienie się COVID-19 spowodowało zmniejszenie się liczby chorych – a co za tym idzie, także liczby zwolnień lekarskich – na grypę. W tym celu zsumowano dane dla grypy i COVID-19 w 2020 roku i porównano je z danymi dla grypy w 2019 roku.

W 2020 roku rzeczywiście liczba dni na zwolnieniu lekarskim z powodu grypy spadła, ale tyko o ok. 2,3%. Natomiast wydanych zwolnień z powodu grypy spadła o  niecałe 11%. Sumaryczna liczba wydanych zwolnień lekarskich z powodu COVID-19 oraz grypy wyniosła ponad 717 tysięcy i była związana z prawie 5,5 mln dniami absencji chorobowej z powodu tych jednostek. W przypadku liczby dni absencji chorobowej z powodu grypy, to w 2019 roku wyniosła ona 641 tysięcy a w 2020 roku 627 tysięcy.

Chcesz wiedzieć jakie są koszty społeczne dla wybranych jednostek chorobowych? Interesuje Cię np. czerniak, rak piersi albo choroba Parkinsona?

Sprawdź na www.pharmcalculators.com.

Prezentowane koszty społeczne oparte są na danych ZUS i pokazują stratę PKB z powodu absenteizmu.