Wróć na stronę główną

Ile NFZ wydaje na leki

Zgodnie z planem finansowym NFZ, całkowite wydatki na leczenie w 2019 roku wynoszą 93,6 mld zł, z czego na refundację przeznaczono 13,6 mld zł, co stanowi 14,5% budżetu. Od 2012 roku wydatki NFZ zarówno na leczenie ogółem, jak i na refundację leków rosną z roku na rok. Porównując lata 2012 i 2019 możemy zauważyć, że nastąpił wzrost wydatków na leczenie o ponad połowę (z kwoty 64,0 mld zł do 93,6 mld zł). Natomiast wydatki na refundację leków rosną, ale w mniejszym tempie – o ok. 30% z poziomu 10,9 mld zł w 2012 roku do 13,6 mld w 2019 roku. Przekłada się to na ciągle malejący udział refundacji leków w całkowitych wydatkach NFZ na leczenie na przestrzeni ostatnich 8 lat.

Wydatki na refundację apteczną stanowią największą część wydatków na refundację leków – 65%, w 2019 roku wyniosły one 8,8 mld zł. Także programy lekowe stanowią znaczną część budżetu – 29,5% z kwotą na poziomie 4 mld zł, natomiast wydatki na chemioterapię są najniższe i wyniosły 744 mln zł w 2019 roku. Wydatki na programy lekowe wzrosły praktycznie dwukrotnie w stosunku do 2012 roku, kiedy przeznaczono na tę formę refundacji 1,9 mld zł. Wydatki na refundację apteczną kształtowały się na zbliżonym poziomie w latach 2012-2016, natomiast od 2017 roku można zauważyć stopniowy wzrost – od 8,15 mld w 2016 roku do 8,83 mld w bieżącym roku.

Zespół EconMed Europe

Źródło: www.nfz.gov.pl