Wróć na stronę główną

Najdroższe leki w programach lekowych (pod względem wartości refundacji)

Szanowni Państwo, prezentujemy tym razem TOP-20 produktów leczniczych, refundowanych w ramach programów lekowych, pod względem wartości refundacji (dane za pierwsze półrocze 2020 roku).

Sumaryczna kwota refundacji TOP-20 produktów wyniosła ponad 832 mln PLN, co stanowi 46% całkowitej kwoty refundacji przeznaczonej na wszystkie leki w programach lekowych, wynoszącej blisko 1,8 mld PLN. Produkty te stanowią 4% wszystkich produktów w programach lekowych (łącznie dostępnych jest 479 preparatów).

W pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku, najwyższa kwota refundacji (prawie 123 mln PLN) przypada na lek Spinraza, który stosowany jest  w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Większość leków w pierwszej 20-stce jest stosowanych w chorobach nowotworowych: Perjeta, Opdivo, Keytruda, MabThera, Avastin, Tasigna, Tecentriq, Erbitux, Tafinlar, ale są tu również leki stosowane w innych schorzeniach, m.in w stwardnieniu rozsianym (Tecfidera i Betaferon), WZWC, GIST czy AMD.

Szczegóły poniżej:

B.3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
B.4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
B.9.  Leczenie raka piersi
B.10. Leczenie raka nerki
B.12. Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
B.14. Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego (SM)
B.31. Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym
B.50. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
B.52. Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi
B.54. Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
B.56. Leczenie odpornego na kastrację raka gruczołu krokowego
B.59. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych
B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
B.72. Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem
B.75. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)
B.95. Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (AHUS)
B.96. Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)
B.100. Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
B.102. Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Więcej o refundacji znajdziecie na pharmcalculators.com

Źródło danych: NFZ