Wróć na stronę główną

„Niecovidowe” efekty COVID-19: kontrakty NFZ na programy lekowe (marzec 2021)

Przedstawiamy dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wysokości kontraktów na wszystkie programy lekowe z marca 2021.

Aby zaprezentować szerszy obraz sytuacji zestawiliśmy je z wartościami kontraktów z marca z poprzednich 2 lat oraz mając na uwadze wzrosty kontraktów pod koniec roku, uwzględniliśmy również dane z listopada 2019 i 2020 roku.

 Sumaryczna kwota kontraktów NFZ na programy lekowe

W marcu 2021 całkowita wartość kontaktów NFZ na programy lekowe wyniosła 2,5 mld PLN. Jest to kwota niższa niż w analogicznych okresach poprzednich lat. W marcu 2019 wyniosła 3,3 mld PLN, a w marcu 2020 – 4 mld PLN. W zestawieniu z marcem 2020 jest to spadek o 38%.

Kontrakty NFZ na wszystkie programy lekowe w podziale na województwa

Pod względem wysokości kontraktów NFZ na wszystkie programy lekowe dla województw, najwyższy kontrakt w marcu 2011 otrzymali świadczeniodawcy z województwa mazowieckiego – 481 mln PLN, w drugiej kolejności jest śląskie, potem kolejno wielkopolskie, małopolskie i dolnośląskie.

 

W większości województw wartości kontaktów spadły średnio o 44% a jedynie w województwie mazowieckim odnotowano wzrost o 10%. Szczegóły poniżej:

 

Województwa o najwyższych kontraktach na programy lekowe

Bardziej szczegółowo prezentujemy zmiany w wysokościach kontraktów dla 5 województw, w których odnotowano najwyższe kontrakty na programy lekowe. Przyglądając się zmianom w wysokościach kontraktów, województwo mazowieckie (z najwyższym kontraktem), wyróżnia się na tle pozostałych, nie tylko wspomnianym wzrostem w marcu 2021 (w porównaniu do marca 2020) ale także, bardzo dużymi wzrostami wartości kontraktów pod koniec roku.

 

Chcesz wiedzieć więcej?, np. jaka jest wysokość kontraktu na interesujący się program lekowy lub jaki kontrakt na program mają poszczególne placówki?

Skontaktuj się z nami lub zajrzyj na pharmcalculators.com

Źródło danych: dane publikowane przez NFZ: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/