Wróć na stronę główną

„Niecovidowe” efekty COVID-19: Leczenie zaćmy – liczba i wartość hospitalizacji

W związku z opublikowaniem przez NFZ najnowszych raportów dot. hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu JGP, porównujemy informacje z 2019 rokiem, w celu zobrazowania zmian wynikłych głównie z powodu epidemii COVID-19 i jej wpływu na świadczenia zdrowotne. Tym razem skupimy się na wybranych grupach JGP dot. leczenia zaćmy:

  • B18G Usunięcie zaćmy – kategoria I * (poniżej 18 r ż)
  • B19G Usunięcie zaćmy – kategoria II *

USUNIĘCIE ZAĆMY (B18G+B19G): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI 2019 ORAZ I-VII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną, dla kodów B18G i B19G, liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do lipca 2020).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 1 397 hospitalizacji (w sumie dla kodów B19G i B18G), a ich wartość wyniosła 2 695 922 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 23 431 hospitalizacji o wartości 44 889 612 PLN. Pomimo wzrostu wartości z lipca 2020 nadal są niższe niż najniższe wartości z 2019 roku.

USUNIĘCIE ZAĆMY (B18G+B19G): PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH (I-VII 2019 R. VS I-VII 2020 R.)

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów B18G i B19G, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

2020 roku w obydwu przypadkach wartości spadły. W przypadku kodu B18G Usunięcie zaćmy – kategoria I * (poniżej 18 r ż), liczba hospitalizacji rozliczona w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku spadła o ok. 19% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (4 989 vs 6 159 w 2019). Natomiast w przypadku B.19G wartość hospitalizacji spadła o ok. 37% (196 tys. vs 124 tys. w 2019).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/