Wróć na stronę główną

„Niecovidowe” efekty COVID-19: liczba i wartość hospitalizacji

W związku z opublikowaniem przez NFZ najnowszych raportów dot. hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP), postanowiliśmy porównać te informacje z 2019 rokiem, w celu zobrazowania zmian wynikających głównie z powodu epidemii COVID-19 i jej wpływu na świadczenia zdrowotne.

SUMARYCZNA WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI 2019 ORAZ I-VII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020  (dane dostępne do lipca 2020).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 226 715 hospitalizacji, których wartość wyniosła 1 192 040 314 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 481 507 hospitalizacji o wartości 2 195 451 798 PLN. Pomimo wzrostu wartości z lipca 2020 r. nadal są niższe niż najniższe wartości z 2019 roku.

PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VII 2019 R VS I-VII 2020 R.

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia do liczby hospitalizacji oraz wartości dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

2020 roku w obydwu przypadkach wartości spadły. Liczba hospitalizacji rozliczona w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. spadła o ok. 29% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (3 mln vs 4,2 mln w 2019). Natomiast wartość hospitalizacji spadła o ok. 20 % (13,8 mld PLN vs 17,2 mld PLN w 2019).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/