Wróć na stronę główną

Nowe zarządzenie dotyczące programów lekowych

Od lipca obowiązuje Zarządzenie Nr 68/2018/DGL Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie Nr 125/2017/DGL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany wprowadzone powyższym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 51).

Ponadto, jak tłumaczy NFZ – ujednolicono kwalifikacje do programów lekowych pozwalające na finansowanie działalności zespołów koordynacyjnych. Wprowadzona zmiana ma charakter porządkujący i polega na utworzeniu jednej kwalifikacji do programów lekowych, która będzie wykorzystywana do zapewnienia technicznej możliwości finansowania wszystkich zespołów koordynacyjnych.

Zmianie uległy przede wszystkim załączniki do zarządzenia dotyczące kwalifikacji do programów oraz m.in:

 • załącznik nr 1m do zarządzenia, określający Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych, gdzie:

–  dodano kody EAN dla substancji czynnych:

 • 08.09.0000026 – glatirameri acetas – EAN: 5909991353926,
 • 08.09.0000065 – trastuzumabum – EAN: 8715131016982 oraz 8715131016975,
  1. dodaniu kodów:
 • 08.09.0000149 dla substancji czynnej nintedanibum i przypisaniu kodów EAN: 5909991203894, 5909991203887 oraz 5909991203900,
 • 08.09.0000150 dla substancji czynnej sofosbuvirum, velpatasvirum i przypisaniu kodu EAN: 5391507142108,

– usunięto kod: 5.08.09.0000089 dla substancji czynnej cysteamini bitartras, EAN: 5909990213665 oraz 5909990213689;

 • załącznik nr 3 do zarządzenia, określający „Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych”, gdzie:
  1. w części A – programy lekowe:
   • usunięto wymagania dla programu lekowego leczenia wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej,
   • zmianiono nazwy wymagań dla programu lekowego leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu.

 

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/