Wróć na stronę główną

Rada Przejrzystości o lekach w programach lekowych

Rada Przejrzystości na posiedzeniu w dniu 09.07.2018 r. zajmie się oceną leków stosowanych w programach lekowych i w onkologii.

Porządek obrad obejmuje m.in:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TOCTINO (alitretinoinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GAZYVARO (obinutuzumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie 1 linii chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10: C82)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku MEKINIST (trametinib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku TAFINLAR (dabrafenib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: lamotrygina, kwas walproionowy, wenlafaksyna we wskazaniu: „Leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy”.

 

 

Źródło: http://www.aotm.gov.pl