Wróć na stronę główną

Rada Przejrzystości oceni lek Kyprolis

Na najbliższym posiedzeniu Rada Przejrzystości zajmie się m.in. oceną leku KYPROLIS (karfilzomib), który stanowi nową opcję terapeutyczną dla chorych cierpiących na  szpiczaka.

Wnioskowany lek miałby znaleźć się w programie lekowym: „Karfilzomib w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD-10: C90.0)”.

Ponadto Rada przygotuje stanowisko w sprawie zmiany technologii medycznej: Badania diagnostyczne tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego RM w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz wyda opinię o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.

 

Źródło: http://www.aotm.gov.pl