TOP 10 Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) wg całkowitej wartości hospitalizacji

Do aplikacji pharmcalculators.com dodane zostały nowe kalkulatory dotyczące realizacji Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)!

Na ich podstawie zestawiono 10 TOP JGP w 2019 roku pod względem wysokości całkowitej wartości hospitalizacji.

Spośród wszystkich JGP, wartość hospitalizacji dla grupy o kodzie E53G – Niewydolności krążenia była najwyższa i wyniosła blisko 805 mln PLN, natomiast liczba hospitalizacji dla E53G wyniosła 207 727. Leczenie niewydolności krążenia jest przede wszystkim realizowane przez szpitale I stopnia, które wykonały najwięcej hospitalizacji (96 699) a ich całkowita wartość w 2019 wyniosła 370,5 mln  PLN.

Na drugim miejscu znajduje się grupa A48 – Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowym z wartością hospitalizacji na poziomie 646 mln PLN i liczbą hospitalizacji – 60 tyś. Kompleksowe leczenie udarów jest realizowane przede wszystkim przez szpitale II i III stopnia.

Inne grupy JGP, na które NFZ wydaje najwięcej to m.in: B19G Usunięcie zaćmy – kategoria II, H14 Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego, N01 Poród, E12G Ostre zespoły wieńcowe – leczenie inwazyjne.

Chcesz sprawdzić interesującą Cię grupę JGP – sprawdź szczegóły na pharmcalculators.com