TOP 10 Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) wg liczby hospitalizacji

Tym razem przedstawiamy 10 TOP JGP w 2019 r. pod względem liczby hospitalizacji.

Najwięcej hospitalizacji – 343 tys. odnotowano dla grupy B19G: Usunięcie Zaćmy – kategoria II. Całkowita wartość hospitalizacji dla tej grupy wyniosła 635 mln PLN. Usunięcie zaćmy jest przede wszystkim realizowane przez placówki poza tzw. siecią szpitali (systemem podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – PSZ), które wykonały ponad 115 tyś hospitalizacji a ich całkowita wartość wyniosła 208 mln PLN.

Na drugim miejscu pod względem liczby hospitalizacji znajduje się grupa N01: Poród z liczbą hospitalizacji równą 250 tyś. i wartością hospitalizacji na poziomie 559 mln PLN. Na trzecim miejscu natomiast E53G: Niewydolność krążenia z liczbą hospitalizacji ponad 207 tyś i wartością na poziomie 805 mln PLN.

Inne grupy JGP, które wiążą się z wysoką liczbą hospitalizacji, to m.in: N20 Noworodek wymagający normalnej opieki, M15 Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego, N25 Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru, F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego, P22 Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit, E27 Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne, M16 Zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży.

Chcesz sprawdzić interesującą Cię grupę JGP – sprawdź szczegóły na pharmcalculators.com