MZ o wzroście dostępności terapii onkologicznych

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie na swojej stronie internetowej przytacza, że systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych terapii dla pacjentów onkologicznych i hematooonkologicznych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, jest jednym z jego priorytetów . Obecnie realizowane są 32 onkologiczne programy lekowe, w ramach których refundowanych jest 50 substancji czynnych. Łącznie jest dostępnych ponad 100 opcji terapeutycznych, a wiele ważnych zmian w tym zakresie pojawiło się w ostatnich latach.

Nowe leki onkologiczne refundowane w 2018 r.

Listy leków refundowanych wprowadzone w 2018 roku przyniosły wiele korzystnych zmian dla pacjentów onkologicznych w zakresie programów lekowych. W bieżącym roku rozpoczęto refundację:
•    5 substancji czynnych w ramach 4 funkcjonujących programach lekowych:
–    niwolumab, pembrolizumab – rak płuca,
–    kabozatynib, niwolumab – rak nerki,
–    pomalidomid – szpiczak mnogi,
–    nintedanib – rak płuca – w drugim programie lekowym;
•    ponadto  substancja czynna niwolumab została umieszczona w nowym programie lekowym onkologicznym – chłoniak Hodgkina.

Nowe leki onkologiczne refundowane w 2017 r.

W niezwykle istotnych obszarach refundacji onkologicznych wprowadzono  nowe opcje terapeutyczne też w 2017 roku. Na listach refundacyjnych znalazło się:
•    7 substancji czynnych w 6 funkcjonujących programach lekowych onkologicznych:
–    aflibercept – rak jelita grubego,
–    ozymertynib – rak płuca,
–    bosutynib – przewlekła białaczka szpikowa,
–    kobimetynib – czerniak skóry,
–    enzalutamid, dichlorek radu RA-223 – rak gruczołu krokowego,
–    trametynib – czerniak;
•    7 substancji czynnych w 7 nowych programach lekowych:
–    ruksolitynib –  mielofibroza pierwotna i wtórna,
–    lenalidomid – anemia zależna od przetoczeń w MDS,
–    paklitaksel z albuminą – rak trzustki,
–    wismodegib – rak podstawnokomórkowy skóry,
–    ewerolimus – guzy SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego,
–    ibrutynib – przewlekła białaczka limfocytowa,
–    pixantron dimaleas – chłoniak złośliwy.

W ramach chemioterapii jest refundowanych 79 substancji czynnych – bez zmian w porównaniu do 2017 roku. Wartość zrefundowanych leków w tym zakresie rośnie z roku na rok, osiągając kwotę 683 825 098,95 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku.

Leki dostępne w aptece na receptę obejmują natomiast 39 substancji czynnych refundowanych w chorobach nowotworowych – również w tym wypadku systematycznie rośnie wartość zrefundowanych, osiągając sumę 332 720 465,64 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku.

W porównaniu z latami ubiegłymi wzrosła ponadto wartość zrefundowanych leków w programach lekowych onkologicznych i wyniosła 1 646 973 470,89 zł po pierwszych 6 miesiącach 2018 roku. Z  kolei przewidywana kwota refundacji  leków onkologicznych na cały 2018 rok, na postawie prognozy z lat poprzednich, wynosi około 1 760 000 000 zł.
Warto podkreślić, że systematycznie rośnie też sama liczba pacjentów leczonych w ramach programów onkologicznych – od 9 590 osób w 2012 roku do 25 496 osób w 2017 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl

Innowacyjny Tryb Rozwojowy zamiast RTR. Ile firm obejmie?

Refundacyjny Tryb Rozwojowy zmieni nazwę. Zdecydowałno o zastąpieniu refundacji innowacyjnością, aby podkreślić rolę tego obszaru.

Zmieniono nazwę na Innowacyjny Tryb Rozwojowy, żeby podkreślał innowacyjność, a odchodził od refundacji – mówi wiceminister zdrowia Marcin Czech. Mechanizm ma być podobny jak w RTR. Resort pracuje nad nim już od dawna. Zmieni się uzasadnienie oraz formy wsparcia. Poza ministerstwami pracuje nad tym też podmiot zewnętrzny, który będzie uzasadniać decyzje.

Planowany jest też skrócony proces refundacyjny dla „przyjaciół polskiej gospodarki” albo zwolnienie z części opłat wniosków refundacyjnych. – Ale musimy być bardzo ostrożni jako MZ w kwestii zbliżania się do mechanizmów finansowych.Musimy patrzeć na alternatywne koszty innych leków. Pieniądze powinny być na refundację, także leków dla innych pacjentów, a nie wspieranie przemysłu. Tu zastrzeżenia zgłaszało m.in. WHO, więc to ministerstwo przedsiębiorczości i technologii powinno stworzyć listę i grupę zachęt, a nie resort zdrowia – mówi M. Czech.

Kiedy ITR wejdzie w życie?

Najpóźniej w I kwartale przyszłego roku mają być gotowe rozwiązania dotyczące ITR.

– Musimy mieć bardzo dokładnie opisaną metodykę i kryteria doboru firm. W tej tabeli są polskie i niepolskie firmy, które mają badania, aktywności produkcyjne, wysokie zatrudnienie w Polsce, prowadzą eksport – mówi M. Czech. Jak dodaje, tym zajmuje się teraz resort przedsiębiorczości.

– Pracując w danej firmie, chcielibyście Państwo dokładnie wiedzieć, dlaczego się znaleźliście lub dlaczego nie – podkreśla wiceminister. Chodzi też o to, by uniknąć zarzutów udzielania pomocy publicznej.

Ile firm?

Ma powstać lista firm – przyjaciół polskiej gospodarki – i to one dostaną bardziej przyjazne rozwiązania. Lista nie jest gotowa, ale ze wstępnych szacunków MZ wynika, że będzie ich 10. – Kolejne 10 firm będzie na liście rezerwowej, czy aplikującej – wyjaśnił M. Czech.

Źródło: www.politykazdrowotna.com

Nowa lista leków refundowanych

Od 1 listopada obowiązuje nowa lista leków refundowanych.

Zmiana obejmie między innymi leczenie onkologiczne. Od listopada refundowany będzie preparat Imnovid stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego. Dla pacjentów stworzono program lekowy: „Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego”, w III linii leczenia (po drugim nawrocie choroby)”.

Kolejne dobre wieści są dla chorych na łuszczycę. Dla nich refundowane będą dwa nowe preparaty: Cosentyx (sekukinumab) dostęny aż w 3 programach lekowych i Taltz (ixekizumabum) w ramach programu  „Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”.

W nadciśnieniu płucnym refundowane będą Adempas (riocyguat) w ramach programu „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego riocyguatem w monoterapii i riocyguatem w skojarzeniu z bosentanem (TNP)” oraz Veletri (epoprostenol) w ramach programu „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) epoprostenolem w terapii skojarzonej z inhibitorem fosfodiesterazy typu 5. oraz antagonistą receptorów endoteliny”.