Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości 14.01

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości oceni min, nowy lek dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, porówna  leki dla pacjentów z HIV, rozważy ewentualne korzyści z utworzenia odrębnych grup limitowych dla dwóch leków stosowanych w chemioterapii.

Harmonogram posiedzenia Rady Przejrzystości  w dniu 14.01.2019 r.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KADCYLA (trastuzumabum emtansinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego NUEDEXTA (dextromethorphani hydrobromidum + quinidini sulfas) we wskazaniu: stwardnienie zanikowe boczne.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • Defitelio (defibrotide) we wskazaniu: zwojak zarodkowy współczulny (ICD10: C47),
 • Mozobil (plerixafor) we wskazaniu: mięśniak Ewinga (ICD10: C49.5).

Przygotowanie opinii w sprawie porównania alafenamid tenofowiru (TAF) versus główny komparator jakim jest dizoproksyl tenofowiru (TDF) w leczeniu antyretrowirusowym realizowanym na podstawie programu polityki zdrowotnej, pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”, z uwzględnieniem oceny wartości klinicznej nowej soli tj. tenofowiru alafenamidu, która to sól w leku DESCOVY (TAF – alafenamid tenofowiru) jest jedynym elementem różniącym go od leku Truvada i jego odpowiedników w zakresie: skuteczności klinicznej; bezpieczeństwa terapii – działań niepożądanych i powikłań; efektywności kosztowej lub zestawienia kosztów terapii.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności:

 • utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz utrzymania odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
 • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz wyodrębnienia odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
 • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną voriconazolum we wskazaniu: profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności.

Za politykazdrowotna.com

Zmiany na liście leków refundowanych

Nowa lista refundacyjna wprowadza zmiany w obrębie grup limitowych, spośród których  zlikwidowano 14, skutkiem  czego finansowanie utraciło 13 molekuł.

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o uruchomieniu nowych programów lekowych. Są to:

 •  B.102 Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1), w ramach którego finansowaniem objęto nową substancję Nusinersen, dopuszczoną do leczenia SMA na obszarze Unii Europejskiej 30 maja 2017 r. (w Stanach Zjednoczonych – 24 grudnia 2016 r.), stając się tym samym pierwszym zarejestrowanym lekiem na rdzeniowy zanik mięśni
 • B.103 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem (ICD 10: C91.1),w ramach którego dostępna jest nowa substancja Venetoclax, zarejestrowana na terenie UE w grudniu 2016 r.

Modyfikacji uległy  istniejące programy:

 •  B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34), w ramach którego pojawiła

  się nowa substancja Atezolizumab, stanowiąca opcję terapeutyczną dla pacjentów będących w zaawansowanym stadium choroby (niedrobnokomórkowy rak płuc o typiepłaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym) w 2 linii leczenia. Molekułę dopuszczono doobrotu na terenie UE we wrześniu 2017 r.

 •  B.71 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10: B18.2), w ramach którego finansowanie straciła substancjaDaclatasvir, zarejestrowana na terenie UE w sierpniu 2014 r. i refundowana przez NFZ odwrześnia 2015 r. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano jedynie 2 opakowania tego leku, na kwotę 9 tys. zł
 •  B.88 Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skórywismodegibem (ICD-10: C44), w ramach którego finansowanie straciła substancjaVismodegib, zarejestrowana na terenie UE w lipcu 2013 r., refundowana przez NFZ odwrześnia 2017 r. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano 258opakowań tego leku, na kwotę 5 162 tys. zł

  W katalogu chemioterapii pojawiło się 20 nowych opakowań leków; 62 pozycje straciły finansowanie – wśród nich te, zawierające cząsteczkę Vinblastine, refundowaną w Polsce od maja 2012 r. W ciągutrzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano 1 284 opakowania tego leku, na kwotę 280 tys. zł.

Źródło: IQVIA