„Niecovidowe” efekty COVID-19: liczba i wartość hospitalizacji

W związku z opublikowaniem przez NFZ najnowszych raportów dot. hospitalizacji rozliczonych przy pomocy produktów z katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP), postanowiliśmy porównać te informacje z 2019 rokiem, w celu zobrazowania zmian wynikających głównie z powodu epidemii COVID-19 i jej wpływu na świadczenia zdrowotne.

SUMARYCZNA WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI 2019 ORAZ I-VII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020  (dane dostępne do lipca 2020).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 226 715 hospitalizacji, których wartość wyniosła 1 192 040 314 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 481 507 hospitalizacji o wartości 2 195 451 798 PLN. Pomimo wzrostu wartości z lipca 2020 r. nadal są niższe niż najniższe wartości z 2019 roku.

PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VII 2019 R VS I-VII 2020 R.

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia do liczby hospitalizacji oraz wartości dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

2020 roku w obydwu przypadkach wartości spadły. Liczba hospitalizacji rozliczona w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. spadła o ok. 29% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (3 mln vs 4,2 mln w 2019). Natomiast wartość hospitalizacji spadła o ok. 20 % (13,8 mld PLN vs 17,2 mld PLN w 2019).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/

„Niecovidowe” efekty COVID-19: liczba udzielonych świadczeń przez szpitale, AOS, POZ, SOR

Bazując na danych NFZ, przygotowaliśmy zestawienie dotyczące liczby udzielonych świadczeń przez szpitale, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS), podstawową opiekę zdrowotną (POZ) oraz szpitalne oddziały ratunkowe wraz z izbą przyjęć (SOR+IP).

LICZBA UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ PRZEZ: SZPITALE, AOS, POZ, SOR (RAZEM Z IP) [2019, 2020]

W okresie marzec-kwiecień 2020 r. odnotowano najwyższy spadek udzielonych świadczeń we wszystkich obszarach, tj. POZ, AOS, SOR oraz Szpitale. W maju sytuacja zaczęła się poprawiać, jednakże najniższy i najwolniejszy wzrost udzielonych świadczeń odnotowano w POZ. W lipcu liczba udzielonych świadczeń dla wszystkich kategorii się poprawiła, ale nadal nie osiągnęła średniej z roku poprzedniego.

Dane za cały rok 2019 oraz od stycznia do lipca 2020 roku, przedstawione są poniżej
w rozbiciu na miesiące.

SZPITALE

W kwietniu 2020 r. w szpitalach udzielono 426 świadczeń, natomiast w kwietniu 2019 r. udzielono ich 886. W lipcu 2020 r. sytuacja  się poprawiła i udzielono 744 świadczenia. Pomimo tego, że wartość się podnosi, w 2019 roku nie było miesiąca z tak niską wartością.

Szczegóły wykres dot. liczby udzielonych świadczeń przez szpitale przedstawiamy poniżej:

 

PORÓWNANIE LICZBY UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VII 2019 R VS I-VII 2020 R.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku w szpitalach zanotowano 22% spadek liczby udzielonych świadczeń, tj. udzielono o 1,3 mln świadczeń mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

 

W okresie od stycznia do lipca tego roku, mniej świadczeń udzieliły również POZ. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. spadek wynosi 15% i wiąże się ze zmniejszeniem liczby świadczeń o 15 mln.

W 2020 roku mniej świadczeń udzieliły także szpitalne oddziały ratunkowe (wraz z izbą przyjęć). Porównując odpowiadające sobie okresy z 2019 r. i 2020 r. odnotowano 22% spadek liczby udzielonych świadczeń w 2020 roku. Sumarycznie SOR-y w tym roku udzieliły o 856 tysięcy świadczeń mniej niż w pierwszych siedmiu miesiącach 2019 roku.

Najwyższy procentowy spadek liczby udzielonych świadczeń odnotowano w AOS, wyniósł on 24%. W AOS w okresie I-VII 2020 r. udzielono o 11,5 mln świadczeń mniej niż w okresie I-VII 2019 r.

Źródło danych: https://zdrowedane.nfz.gov.pl/