„Niecovidowe” efekty COVID-19 w Neurologii: Choroba Parkinsona

Tym razem skupimy się na hospitalizacjach rozliczonych przez wybrane JGP dot. choroby Parkinsona:

  • A03 wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu/stymulatora nerwu błędnego *
  • A04 wszczepienie/wymiana stymulatora rdzenia kręgowego lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu *
  • A35C choroby zwyrodnieniowe OUN
  • A35D choroby zwyrodnieniowe OUN>3 dni

 WSZCZEPIENIE/WYMIANA STYMULATORA (A03 + A04): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ I-VIII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną liczbę oraz wartość hospitalizacji dla kodów A03 i A04, w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do sierpnia 2020 r.).

W kwietniu 2020 znacząco spadła liczba i wartość hospitalizacji – obydwa te parametry osiągnęły niższe wartości, tj. rozliczono 29 hospitalizacji o wartości 1 203 138 PLN. W maju wartości lekko wzrosły, a w czerwcu osiągnęły najwyższe wartości w analizowanym okresie (rozliczono 122 hospitalizacje o wartości 5 057 641 PLN). Niestety od lipca liczba i wartość hospitalizacji ponownie zaczęły spadać.

CHOROBY ZWYRODNIENIOWE OUN (A35C + A35D): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ I-VIII 2020

Przedstawiamy także sumaryczną liczbę oraz wartość hospitalizacji dla kodów A35C i A35D, dot. hospitalizacji z powodu chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, w podziale na miesiące, za lata 2019-2020.

Tu również znacząco spadła liczba i wartość hospitalizacji w kwietniu 2020 – liczba hospitalizacji osiągnęła najniższą wartość, tj. rozliczono 99 hospitalizacji (o wartości 855 121 PLN). W maju liczba hospitalizacji wzrosła do 205, ale wartość hospitalizacji spadła do najniższej wartości tj.  814 112 PLN. Od sierpnia odnotowujemy ponowie spadek liczby i wartości hospitalizacji dla kodów A35C i A35D.

PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VIII 2019 VS I-VIII 2020

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów A03 i A04 oraz dla A35C i A35D, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

Porównując analogiczne okresy, w przypadku kodów A03 i A04 liczba hospitalizacji spadła w obydwu przypadkach: dla A03 o 26% (274 w 2019 r. vs 202 w 2020 r.) a dla A04 o 12% (493 w 2019 r. vs. 434 w 2020 r.).

W przypadku kodów A35C i A35D, porównując analogiczne okresy, spadki liczby hospitalizacji są bardziej widoczne. Liczba hospitalizacji z powodu A35C spadła o 43% (3 535 w 2019 r. vs 2 013 w 2020 r.), a z powodu A35D o 35% (1 682 w 2 019 r. vs 1 097 w 2020 r.).

 LICZBA HOSPITALIZACJI ODRĘBNIE DLA KODÓW A03, A04, A35C I A35D

Zestawienie liczby hospitalizacji odrębnie dla kodów A03, A04, A35C i A35D w badanym okresie przedstawia poniższy wykres.

W kwietniu 2020 r. odnotowano spadki liczby hospitalizacji dla wszystkich analizowanych kodów. Jednak największe zmniejszenie liczby hospitalizacji zaobserwowano dla pacjentów z powodu chorób zwyrodnieniowych OUN (A35C i A35D).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/