„Niecovidowe” efekty COVID-19: kontrakty NFZ na programy lekowe (marzec 2021)

Przedstawiamy dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wysokości kontraktów na wszystkie programy lekowe z marca 2021.

Aby zaprezentować szerszy obraz sytuacji zestawiliśmy je z wartościami kontraktów z marca z poprzednich 2 lat oraz mając na uwadze wzrosty kontraktów pod koniec roku, uwzględniliśmy również dane z listopada 2019 i 2020 roku.

 Sumaryczna kwota kontraktów NFZ na programy lekowe

W marcu 2021 całkowita wartość kontaktów NFZ na programy lekowe wyniosła 2,5 mld PLN. Jest to kwota niższa niż w analogicznych okresach poprzednich lat. W marcu 2019 wyniosła 3,3 mld PLN, a w marcu 2020 – 4 mld PLN. W zestawieniu z marcem 2020 jest to spadek o 38%.

Kontrakty NFZ na wszystkie programy lekowe w podziale na województwa

Pod względem wysokości kontraktów NFZ na wszystkie programy lekowe dla województw, najwyższy kontrakt w marcu 2011 otrzymali świadczeniodawcy z województwa mazowieckiego – 481 mln PLN, w drugiej kolejności jest śląskie, potem kolejno wielkopolskie, małopolskie i dolnośląskie.

 

W większości województw wartości kontaktów spadły średnio o 44% a jedynie w województwie mazowieckim odnotowano wzrost o 10%. Szczegóły poniżej:

 

Województwa o najwyższych kontraktach na programy lekowe

Bardziej szczegółowo prezentujemy zmiany w wysokościach kontraktów dla 5 województw, w których odnotowano najwyższe kontrakty na programy lekowe. Przyglądając się zmianom w wysokościach kontraktów, województwo mazowieckie (z najwyższym kontraktem), wyróżnia się na tle pozostałych, nie tylko wspomnianym wzrostem w marcu 2021 (w porównaniu do marca 2020) ale także, bardzo dużymi wzrostami wartości kontraktów pod koniec roku.

 

Chcesz wiedzieć więcej?, np. jaka jest wysokość kontraktu na interesujący się program lekowy lub jaki kontrakt na program mają poszczególne placówki?

Skontaktuj się z nami lub zajrzyj na pharmcalculators.com

Źródło danych: dane publikowane przez NFZ: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/

Najdroższe leki w programach lekowych (pod względem wartości refundacji)

Szanowni Państwo, prezentujemy tym razem TOP-20 produktów leczniczych, refundowanych w ramach programów lekowych, pod względem wartości refundacji (dane za pierwsze półrocze 2020 roku).

Sumaryczna kwota refundacji TOP-20 produktów wyniosła ponad 832 mln PLN, co stanowi 46% całkowitej kwoty refundacji przeznaczonej na wszystkie leki w programach lekowych, wynoszącej blisko 1,8 mld PLN. Produkty te stanowią 4% wszystkich produktów w programach lekowych (łącznie dostępnych jest 479 preparatów).

W pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku, najwyższa kwota refundacji (prawie 123 mln PLN) przypada na lek Spinraza, który stosowany jest  w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Większość leków w pierwszej 20-stce jest stosowanych w chorobach nowotworowych: Perjeta, Opdivo, Keytruda, MabThera, Avastin, Tasigna, Tecentriq, Erbitux, Tafinlar, ale są tu również leki stosowane w innych schorzeniach, m.in w stwardnieniu rozsianym (Tecfidera i Betaferon), WZWC, GIST czy AMD.

Szczegóły poniżej:

B.3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
B.4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
B.9.  Leczenie raka piersi
B.10. Leczenie raka nerki
B.12. Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe
B.14. Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
B.29. Leczenie stwardnienia rozsianego (SM)
B.31. Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym
B.50. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
B.52. Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi
B.54. Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
B.56. Leczenie odpornego na kastrację raka gruczołu krokowego
B.59. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych
B.70. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
B.71. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
B.72. Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem
B.75. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)
B.95. Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (AHUS)
B.96. Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)
B.100. Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
B.102. Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)

Więcej o refundacji znajdziecie na pharmcalculators.com

Źródło danych: NFZ

 

Realizacja programu lekowego B.29: ,,Leczenie stwardnienia rozsianego”

Przyszedł czas na Stwardnienie Rozsiane (SM) i program lekowy B.29. Zobaczcie jak wygląda realizacja programu lekowego B.29: ,, Leczenie stwardnienia rozsianego”.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 15 499 pacjentów. W sumie w ramach programu B.29 refundowanych było 7 substancji. Najwięcej pacjentów otrzymało substancje dimethylis fumaras (5 961), potem kolejno interferonum beta-1b (3 021) i glatirameri acetas (2 240).

Na mapach Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych najczęściej stosowanymi substancjami w podziale na województwa.

Średni czas pobytu pacjenta w programie B.29 wyniósł 296 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni Betaferonem (interferonum beta-1b) – 363 dni, a najkrócej Lemtradą (alemtuzumabum) – 40 dni.

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego B.29 wyniosły: 307 mln PLN. Znaczną część tego budżetu stanowi refundacja Tecfidery (dimethylis fumaras) – 121 mln PLN. Drugi w kolejności jest Betaferon (interferonum beta-1b), którego wartość refundacji wyniosła 62 mln PLN. Najmniej budżetu pochłania lek Remurel (glatirameri acetas) – 7,7 mln PLN.

Biorąc pod uwagę wartość refundacji ze względu na podmioty odpowiedzialne, to ponad połowę rynku (52%) ma firma Biogen Idec. Wartość refundacji produktów tej firmy (Avonex, Plegridy oraz Tecfidera) w programie B.29 w 2019 roku wyniosła ponad 162 mln. Istotnym graczem jest także firma Bayer, której produkt – Betaferon (interferonum beta-1b) pochłania 20% kwoty refundacji na program leczenia stwardnienia rozsianego.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla Lemtrady (alemtuzumabum) – 69 351 PLN, potem kolejno dla leku Reblif (interferonum beta 1a 44 mcg) – 26 991 PLN i Avonex (interferonum beta 1a 30 mcg) – 21 241 PLN.  Koszt refundacji w przeliczeniu na 1 mg produktu jest najwyższy dla Lemtrady i wynosi 1 734 PLN, a najniższy dla Tecidifery – 0,15 PLN.

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 13 271 989 PLN, a diagnostyki – 14 279 960 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.29 w 2019 roku wyniósł prawie 335 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.29 w 2019 wyniosła 328 mln PL, z czego 299 mln PLN stanowią leki a 29 mln PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (55 mln), śląskim (40 mln) i małopolskim (36 mln).

W sumie program B.29 realizowało 128 ośrodków. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie mazowieckim (22) oraz śląskim (16). Szczegóły dot. wartości kontraktów poszczególnych ośrodków można sprawdzić na pharmcalculators.com.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com

Realizacja programu lekowego B.33: ,,Leczenie RZS i MIZS o przebiegu agresywnym”.

Tym razem przyjrzeliśmy się leczeniu dwóch przewlekłych chorób stawów w Polsce: reumatoidalnemu zapaleniu stawów (RZS) oraz młodzieńczemu idiopatycznemu zapaleniu stawów (MIZS). Zobaczcie jak wygląda realizacja programu lekowego B.33: ,,Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 7 762 pacjentów. W sumie w ramach programu B.33 refundowanych było 9 substancji. Najwięcej pacjentów otrzymało adalimumab (1 997), potem kolejno etanercept (1 936), tocilizumab w postaci podskórnej (1 241) i tocilizumab pozajelitowo (1 111).

W ramach programu finansowane były następujące preparaty zawierające:

  1. adalimumab – Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi (w sumie 10 kodów EAN);
  2. etanercept – Benepali, Enbrel, Erelzi (również 10 kodów EAN);
  3. tocilizumab P i S.C. – RoActemra (4 kody EAN);
  4. golimumab – Simponi (1 kod EAN);
  5. certolizumab pegol – Cimzia (1 kod EAN);
  6. rytuksymab – MabThera (2 kody EAN);
  7. infliksymab – Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly (5 kodów EAN);
  8. baricytynib – Olumiant (1 kod EAN);
  9. tofacytynib – Xeljanz (1 kod EAN).

Na mapach Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych najczęściej stosowanymi substancjami w podziale na województwa.

Średni czas pobytu pacjenta w programie B.33 wyniósł 230 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni rytuksymabem (474 dni), a najkrócej tofacytynibem (48 dni).

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego B.33 wyniosły: 112  mln PLN. Dużą część tego budżetu stanowi refundacja dwóch form tocilizumabu (44,6 mln PLN). Finansowanie leczenia etanerceptem w programie B.33 wyniosło natomiast 22  mln, a adalimumabem – 16,8 mln PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla golimumabu (23 622 PLN), potem kolejno dla rytuksymabu (20 289 PLN) i tocilizumabu w postaci podskórnej (19 659 PLN).  Koszt refundacji w przeliczeniu na 1 mg produktu jest najwyższy dla golimumabu i wynosi 62 PLN, a najniższy dla tocilizumabu w postaci podskórnej – 4 PLN.

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 8 542 423 PLN, a diagnostyki – 3 086 623 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.33 w 2019 roku wyniósł prawie 124 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.33 w 2019 wyniosła 132 mln PL, z czego 118 mln PLN stanowią leki a 14 mln PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie małopolskim (19 mln), śląskim (16 mln), wielkopolskim (15 mln) i mazowieckim (15 mln).

W sumie program B.33 realizowało 78 ośrodków. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie śląskim (9) oraz wielkopolskim (8) i dolnośląskim (8). Szczegóły dot. wartości kontraktów poszczególnych ośrodków można sprawdzić na pharmcalculators.com.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com

Realizacja programu lekowego B.4: Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów na świecie. Zobaczcie, jak wygląda realizacja programu lekowego B.4: Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego w 2019 roku.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 4 518 pacjentów. W sumie w ramach programu B. 4 refundowanych było 5 leków. Najwięcej pacjentów otrzymało cetuksymab (1 487), potem kolejno bewacizumab (1 398) i panitumumab (1 059).

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych najczęściej stosowanymi lekami w podziale na województwa.

Dla wszystkich leków, najwięcej pacjentów leczonych było w województwie mazowieckim, potem kolejno w śląskim i wielkopolskim.

Średni czas pobytu pacjenta w programie B. 4 wyniósł 118 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni bewacizumabem (134 dni), a najkrócej preparatem z triflurydyną i typiracylem (12 dni).

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego B. 4 wyniosły: 194 724 554 PLN. Są to głównie koszty refundacji 3 leków: cetuksymabu (72 751 699 PLN), bewacizumabu (61 378 165 PLN) i panitumumabu (48 123 179 PLN).

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla cetuksymabu (48 925 PLN), potem kolejno dla panitumumabu (45 442 PLN) i bewacizumabu (43 904 PLN).  Natomiast koszt refundacji w przeliczeniu na 1 mg produktu jest najwyższy dla produktu z triflurydyną i typiracylem (28 PLN) oraz afliberceptu (16 PLN)

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 17 011 675 PLN, a diagnostyki – 5 143 667 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.4 w 2019 roku wyniósł: 217 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.4 w 2019 wyniosła: 225 mln PL, z czego 186 mln PLN stanowią leki a 39 mln PLN – świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (35 mln), śląskim (30 mln) i wielkopolskim (27 mln).

W sumie program B.4 realizowało 87 ośrodków. Szczegóły dot. nazw konkretnych placówek można sprawdzić na pharmcalculators.com. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie mazowieckim (13) i dolnośląskim (11). Po 10 świadczeniodawców realizujących program jest w województwie: śląskim i wielkopolskim.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

Realizacja programu lekowego B.3: Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (GIST) w 2019 roku

Przyszła kolej na GIST (ang. gastrointestinal stromal tumors) , a konkretnie na program lekowy B.3: Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 1181 pacjentów. W sumie w ramach programu B.3 refundowane były 3 leki: imatynib, sunitynib i sorafenib. Zdecydowanie najwięcej pacjentów otrzymało imatynib (944), potem kolejno sunitynib (165) i sorafenib (72).

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych poszczególnymi lekami w podziale na województwa.

W województwie mazowieckim leczono najwięcej pacjentów wszystkimi lekami w programie: imatynibem – 286, sunitynibem – 32, a sorafenibem – 16. Stosunkowo dużo pacjentów leczono również w małopolskim, śląskim i wielkopolskim.

Średni czas pobytu pacjenta w programie B.3 wyniósł 276 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni imatynibem (310 dni), potem sunitynibem (154 dni) a najkrócej sorafenibem (107 dni).

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego dla GIST wyniosły: 81 945 932 PLN. 88% tej kwoty stanowi refundacja imatynibu, która wyniosła ponad 72 mln PLN. Koszty refundacji sunitynibu wyniosły 7,2 mln PLN, a sorafenibu blisko 2,5 mln PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla imatynibu (76 548 PLN).  Dla sunitynibu wyniósł około 43 757 PLN a sorafenibu – 34 239 PLN.

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 1 015 081 PLN, a diagnostyki – 1 089 825 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.3 w 2019 roku wyniósł: 84 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.3 w 2019 wyniosła: 85,8 mln PL, z czego 83,7 mln PLN stanowią leki a 2,1 mln PLN – świadczenia. Zdecydowanie najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (23 mln). W województwie śląskim kontrakt wyniósł 9,5 mln PLN a w wielkopolskim 7,6 mln PLN.

W sumie program B.3 realizowało 51 ośrodków. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie mazowieckim (8). Po 5 świadczeniodawców realizujących program jest w województwie: śląskim, łódzkim i podkarpackim. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie miało zdecydowanie najwyższy kontrakt, wynoszący 22 741 252 PLN (z czego 270 007 PLN stanowiły świadczenia a 22 471 245 PLN leki). Szczegóły dot. nazw konkretnych placówek oraz wysokość ich kontraktu NFZ można sprawdzić na pharmcalculators.com.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

Realizacja programu lekowego B.14: Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej w 2019 roku

Tym razem przygotowaliśmy zestawienie dot. realizacji programu lekowego B.14: Leczenie Przewlekłej Białaczki Szpikowej w 2019 roku.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 1310 pacjentów. W sumie w ramach programu B.14 refundowane były 3 leki. Najwięcej pacjentów otrzymało nilotynib (619), potem kolejno dazatynib (588) i bosutynib (103).

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych poszczególnymi lekami w podziale na województwa.

Najwięcej pacjentów leczonych dazatynibem było w województwie mazowieckim (103), potem kolejno w małopolskim (66) i śląskim (64). W przypadku nilotynibu najwięcej pacjentów leczono w województwie śląskim (81), potem kolejno w mazowieckim (71) i wielkopolskim (66). Natomiast najwyższą liczbę pacjentów leczonych bosutynibem odnotowano w województwie małopolskim (22).

Średni czas pobytu pacjenta w programie B.14 wyniósł 215 dni. Najdłużej przebywali w programie pacjenci leczeni nilotynibem (242 dni), a najkrócej bosutynibem (117 dni).

Koszty refundacji leków w programie B.14 wyniosły: 118 239 235 PLN. Są to głównie koszty refundacji 2 leków: nilotynibu (63,5 mln PLN) i dazatynibu (50 mln PLN). Koszty refundacji bosutynibu były stosunkowo niskie i wyniosły 4,8 mln PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla nilotynibu (102 846 PLN).  Dla dazatynibu wyniósł około 84 699 PLN a bosutynibu 46 351 PLN.

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 934 016 PLN, a diagnostyki – 4 569 408 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu B.14 w 2019 roku wyniósł: 124 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.14 w 2019 wyniosła: 121 mln PLN, z czego ponad 117 mln PLN stanowią leki a 3,5 mln PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (17 mln) i śląskim (14 mln).

W sumie program B.14 realizowało 40 ośrodków. Szczegóły dot. nazw konkretnych placówek można sprawdzić na pharmcalculators.com. Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie mazowieckim – 6. Po 4 świadczeniodawców realizujących program odnotowano w województwie: śląskim, dolnośląskim i lubelskim.

Więcej o wszystkich programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

Realizacja programu lekowego B.6: Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca w 2019 roku

Bazując na pharmcalculators.com przygotowaliśmy zestawienie dot. realizacji programu lekowego B.6: Leczenie Niedrobnokomórkowego Raka Płuca w 2019 roku.

W ramach programu w 2019 roku leczonych było 3 334 pacjentów. Najwięcej pacjentów otrzymało niwolumab (866), atezolizumab (694) i pembrolizumab (627). W sumie w ramach programu B.6 refundowanych było 10 leków, z czego w lipcu 2019 włączono do ww. programu dwa leki – afatynib i nintedanib, które do maja 2019 r. znajdowały się w programie B.63. Od września do programu B.6 włączono także alektynib.

Na mapie Polski przedstawiono liczbę pacjentów leczonych trzema najczęściej stosowanymi lekami w podziale na województwa.

Dla wymienionych trzech leków, najwięcej pacjentów leczonych jest w województwie mazowieckim oraz w śląskim.

Średni czas pacjenta w programie B.6 wyniósł 127 dni. Najdłużej w programie byli pacjenci leczeni pembrolizumabem (171 dni), a najkrócej nintedanibem (55 dni).

Koszty refundacji leków w ramach programu lekowego B.6 wyniosły: 212 510 421 PLN. Najwyższe kwoty refundacji zostały przeznacone na niwolumab (74,8 mln PLN), oraz pembrolizumab (58,2 mln PLN), najniższe natomiast na alektynib (1,6 mln PLN) oraz nintedanib (1,3 mln PLN).

Koszty świadczeń związane z wykonaniem programu wyniosły 7 288 795 PLN, a diagnostyki – 3 477 203 PLN.

Roczny koszt refundacji leku w przeliczeniu na jednego pacjenta jest najwyższy dla ozymertynibu (118 742 PLN), pembrolizumabu (około 92 864 PLN) i niwolumabu (86 406). Najniższy jest natomiast dla nintedanibu i wynosi 14 735 PLN.

Całkowity koszt realizacji programu w 2019 roku wyniósł: 223 mln PLN. Natomiast wartość kontraktu NFZ na leki i świadczenia w programie B.6 w 2019 wyniosła: 181 mln PLN, z czego 12 056 074 PLN obejmowało leki a 168 452 157 PLN świadczenia. Najwyższa wartość kontraktu przypadła na świadczeniodawców w województwie mazowieckim (41,7 mln), śląskim (26,4 mln) i łódzkim (16,3 mln).

Najwięcej placówek realizujących program znajduję się w województwie śląskim (19), natomiast województwo mazowieckie jest dopiero drugie z 15 świadczeniodawcami. W sumie program B.6 realizowało 105 ośrodków. Szczegóły dot. placówek można sprawdzić na pharmcalculators.com.

Więcej o programach lekowych znajdziecie na pharmcalculators.com.

Udział leków generycznych w rynku farmaceutycznym w krajach UE

W 2019 roku, spośród 23 krajów UE, we Włoszech zanotowano najwyższy udział generyków w rynku farmaceutycznym stanowiący 59%. Polska znajduje się na drugim miejscu z 53% udziałem leków generycznych w rynku.

Kraje z najniższym udziałem leków generycznych to: Irlandia, Belgia, Holandia, Francja, Estonia, Słowacja, gdzie wartość leków generycznych nie przekracza 20%

Dowiedz się więcej na pharmcalculators.com

Ile NFZ wydaje na leki

Zgodnie z planem finansowym NFZ, całkowite wydatki na leczenie w 2019 roku wynoszą 93,6 mld zł, z czego na refundację przeznaczono 13,6 mld zł, co stanowi 14,5% budżetu. Od 2012 roku wydatki NFZ zarówno na leczenie ogółem, jak i na refundację leków rosną z roku na rok. Porównując lata 2012 i 2019 możemy zauważyć, że nastąpił wzrost wydatków na leczenie o ponad połowę (z kwoty 64,0 mld zł do 93,6 mld zł). Natomiast wydatki na refundację leków rosną, ale w mniejszym tempie – o ok. 30% z poziomu 10,9 mld zł w 2012 roku do 13,6 mld w 2019 roku. Przekłada się to na ciągle malejący udział refundacji leków w całkowitych wydatkach NFZ na leczenie na przestrzeni ostatnich 8 lat.

Wydatki na refundację apteczną stanowią największą część wydatków na refundację leków – 65%, w 2019 roku wyniosły one 8,8 mld zł. Także programy lekowe stanowią znaczną część budżetu – 29,5% z kwotą na poziomie 4 mld zł, natomiast wydatki na chemioterapię są najniższe i wyniosły 744 mln zł w 2019 roku. Wydatki na programy lekowe wzrosły praktycznie dwukrotnie w stosunku do 2012 roku, kiedy przeznaczono na tę formę refundacji 1,9 mld zł. Wydatki na refundację apteczną kształtowały się na zbliżonym poziomie w latach 2012-2016, natomiast od 2017 roku można zauważyć stopniowy wzrost – od 8,15 mld w 2016 roku do 8,83 mld w bieżącym roku.

Zespół EconMed Europe

Źródło: www.nfz.gov.pl