Zmiany w Komisji Ekonomicznej MZ

Komisja liczy 14 członków, w tym 10 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i 4 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Przewodniczący komisji: prof. Mirosław Szeligowski
 • Zastępca przewodniczącego komisji: Mirosław Markowski

Skład Komisji (stan na 12.09.2018 r.)

Imię i Nazwisko

Data powołania 

Jednostka

Zajmowane stanowisko

Pani Iga Lipska 8.02.2018 Narodowy Fundusz Zdrowia Główny Specjalista
Pan Bójko Jerzy 14.10.2011 Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Zastępca Dyrektora
Pani Brzozowska Melania 14.10.2011 Departament Gospodarki Lekami

Centrala NFZ

Główny specjalista

Koordynator ds. Refundacji

Pan Czarnogórski Michał 13.10.2011 Wydział Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Naczelnik
Pani Jazgarska Elżbieta 14.10.2011 Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Dyrektor
Pani Kozłowska-Plewa Grażyna 14.10.2011 ——–  —-
Pan Markowski Mirosław 13.10.2011 Wydział Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ Naczelnik
Pan Migdalski Sebastian 16.02.2012 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wiceprezes do spraw Wyrobów Medycznych
Pan Szalak Hubert 13.10.2011 Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Naczelnika
Pan Prof. Szeligowski Mirosław I. 13.10.2011 Dział Farmacji i Apteki Szpitalnej

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik
Pan Urban Krzysztof 26.04.2012 Dział Prawny Wydział Organizacyjno-Prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Kierownika
Pan Jan Staniłko 1.08.2017 Departament Innowacji

Ministerstwo Rozwoju

Zastępca Dyrektora

 

Źródło: www.mz.gov.pl

Projekt Zarządzenia w sprawie programów lekowych

Na stronie www.nfz.gov.pl jest dostępny projekt Zarządzenia w sprawie programów lekowych a w nim:

 • dostosowanie zarządzenia Nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r.;
 • dostosowanie i ujednolicenie wzoru umowy w zakresie stosowania przepisów dotyczących przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz lekarzy posiadających specjalizacje;
 • uwzględnienie niektórych uwag zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie wymagań wobec  świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych;
 • modyfikacja oraz dodanie współczynników korygujących w wybranych programach lekowych;
 • uproszczenie wzorów dokumentów koniecznych do kwalifikacji pacjeta do programu lekowego przez zespół koordynacyjny odpowiedzialny za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 zgodnie z uwagą konsultanta krajowego w dziedzinie  endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

 

Nowa lista leków refundowanych

Minister zdrowia podpisał obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r.

 W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia refundacyjnego do listy leków refundowanych zostało dodanych 30 produktów leczniczych.

Zmiany na liście aptecznej

 Adadut (Dutasterydum) został objęty refundacją w ramach listy aptecznej we wskazaniu: leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Jest to nowa opcja terapeutyczna (nowa substancja czynna) w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego.

Produkty lecznicze zawierające lamotryginę, kwas walproinowy (w tym jego sole) oraz wenlafaksynę zostały objęte refundacją we wskazaniu pozarejestracyjnym (off-label): leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy.

Zmiany w programach lekowych

 Maviret (Glecaprevirum + Pibrentasvirum) został objęty refundacją jako kolejna opcja terapeutyczna w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.

 Źródło: Komunikat ze strony Ministerstwa Zdrowia

Alergie przynoszą milionowe zyski

Z roku na rok sezon na pylenie przynoszą branży farmaceutycznej coraz wyższe przychody. Według firmy analitycznej IQVIA wartość produktów sprzedanych na alergię w 2018 roku wyniosła 201,5 mln złotych i była o 15 proc. wyższa niż średnia sprzedaży z ostatnich czterech sezonów.

Tegoroczny sezon alergiczny w przypadku branży farmaceutycznej należał zdecydowanie do udanych – z danych firmy IQVIA już w kwietniu (za okres pyleń przyjęto miesiące od marca do czerwca 2018) sprzedaż preparatów z pięciu klas produktów antyalergicznych przekroczyła 28,2 proc. niż w analogicznym okresie 2017 roku. Tren ten utrzymał się również w czerwcu, kiedy to sprzedaż była o 3,9 proc. wyższa niż w szczycie sezonu alergicznego 2017 roku.

Więcej Polaków leczy się samodzielnie
Zdaniem analityków IQVIA dobry wynik sprzedażowy to składowa dwóch czynników – rosnącej populacji pacjentów korzystających z produktów na alergię oraz nieznacznie rosnących kosztów przyjmowanej terapii.

W 2018 roku udział alergików pojawiających się z aptekach rósł w każdej z grup wiekowych. Co więcej ponad połowa cierpiących sięgała po preparaty bez recepty (57 proc.), a jedynie na co trzecim aptecznym paragonie pojawiały się leki Rx.

W stosunku do 2017 roku alergicy w 2018 roku ponosili również wyższe koszty swojej terapii – zapłata pacjenta w pojedynczej transakcji wynosiła 23,31 zł (i była o 1,2 proc, wyższa niż rok wcześniej), natomiast średnia cena preparatu wyniosła 14,23 złotego i była o 1,9 proc. wyższa niż rok wcześniej.

W raporcie firmy IQVIA zwrócono również uwagę, że z roku na rok wyraźnie zaznacza się trend wzrostowy w udziale ilościowym produktów na alergię wydawanych bez recepty przy jednoczesnym, systematycznym spadku udziałów refundowanych leków Rx. Jak wyjaśniają analitycy trend ten zaznacza się od 2012 roku i powiązany jest m.in. z wprowadzaniem nowych marek preparatów ITC oraz rezygnowaniu producentów lub usunięciu leków z wykazów refundacyjnych.
Kto został prymusem w klasie?
Najlepiej sprzedającą się marką parasolową okazałą się Clatra (Berlin-Chemie Menarini), której sprzedaż w minionym sezonie sięgnęła 19,7 mln złotych, tuż za nią uplasowała się marka Rupafin (Takeda) osiągając sprzedaż na poziomie 11,8 mln zł, a podium zamknęła marka Zyrtec (Vedim-UCB) z 11 mln sprzedażą.

Liderem wśród firm oferujących produkty dla alergików w 2018 roku okazała się Polpharma, tuż za nią uplasował się Berlin Chemie-Menarini (właściciel lidera wśród marek – Clatra) i UCB (marka Zyrtec). Pierwsza dziesiątką firm farmaceutycznych oferujących preparaty dla alergików wygenerowała sprzedaż na poziomie 139 mln złotych – co stanowiło blisko dwie trzecie sprzedaży w ujęciu wartościowym.

Za politykazdrowotna.com

Źródło grafik: IQVIA

TOP 5 produktów, refundowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii

Centrala NFZ podała do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres: styczeń –  kwiecień 2018 r.

Przedstawiamy listę 5 substancji o najwyższej kwocie refundacji.

Nadal niekwestionowanym liderem pozostaje Herceptyna. Lek na raka piersi firmy Roche w wersji podskórnej i dożylnej kosztował płatnika przez 4 pierwsze miesiące roku ponad 120 mln złotych.

Mabthera to kolejny preparat firmy z Bazylei. W jego przypadku wartość refundacji przekroczyła 45 mln złotych.

Humira, czyli Adalimumab zajmuje 3 miejsce na podium z wartością refundacji wynoszącą niespełna 40 mln złotych.

Ostanie 2 miejsca w TOP 5 to Revlimid i Pertuzumab. 

Wartość refundacji tych 5 substancji (w okresie od stycznia do kwietnia) pochłonęła ponad 257 milionów złotych (ponad 21,5%) spośród niespełna 1,2 miliarda całkowitych wydatków na substancje czynne stosowane w ramach programów lekowych i chemioterapii.

 

Dokument Polityka Lekowa Państwa

10 lipca br. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji dokument Polityka Lekowa Państwa, który określa priorytety działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-202

Kopia robocza dokumentu, która podlega szerokim konsultacjom nie jest wersją ostateczną.  Opracowanie zostało również przesłane Światowej Organizacji Zdrowia, która podjęła się recenzji dokumentu.

Uwagi do dokumentu można przesyłać na adres dep-pl@mz.gov.pl do 27 lipca (piątek) włącznie.

https://www.gov.pl/zdrowie/dokument-polityka-lekowa-panstwa-w-konsultacji-publicznych

Nowe zarządzenie dotyczące programów lekowych

Od lipca obowiązuje Zarządzenie Nr 68/2018/DGL Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie Nr 125/2017/DGL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany wprowadzone powyższym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 51).

Ponadto, jak tłumaczy NFZ – ujednolicono kwalifikacje do programów lekowych pozwalające na finansowanie działalności zespołów koordynacyjnych. Wprowadzona zmiana ma charakter porządkujący i polega na utworzeniu jednej kwalifikacji do programów lekowych, która będzie wykorzystywana do zapewnienia technicznej możliwości finansowania wszystkich zespołów koordynacyjnych.

Zmianie uległy przede wszystkim załączniki do zarządzenia dotyczące kwalifikacji do programów oraz m.in:

 • załącznik nr 1m do zarządzenia, określający Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych, gdzie:

–  dodano kody EAN dla substancji czynnych:

 • 08.09.0000026 – glatirameri acetas – EAN: 5909991353926,
 • 08.09.0000065 – trastuzumabum – EAN: 8715131016982 oraz 8715131016975,
  1. dodaniu kodów:
 • 08.09.0000149 dla substancji czynnej nintedanibum i przypisaniu kodów EAN: 5909991203894, 5909991203887 oraz 5909991203900,
 • 08.09.0000150 dla substancji czynnej sofosbuvirum, velpatasvirum i przypisaniu kodu EAN: 5391507142108,

– usunięto kod: 5.08.09.0000089 dla substancji czynnej cysteamini bitartras, EAN: 5909990213665 oraz 5909990213689;

 • załącznik nr 3 do zarządzenia, określający „Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych”, gdzie:
  1. w części A – programy lekowe:
   • usunięto wymagania dla programu lekowego leczenia wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej,
   • zmianiono nazwy wymagań dla programu lekowego leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu.

 

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/

 

 

Rada Przejrzystości o lekach w programach lekowych

Rada Przejrzystości na posiedzeniu w dniu 09.07.2018 r. zajmie się oceną leków stosowanych w programach lekowych i w onkologii.

Porządek obrad obejmuje m.in:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku TOCTINO (alitretinoinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku GAZYVARO (obinutuzumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie 1 linii chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10: C82)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku MEKINIST (trametinib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku TAFINLAR (dabrafenib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: lamotrygina, kwas walproionowy, wenlafaksyna we wskazaniu: „Leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy”.

 

 

Źródło: http://www.aotm.gov.pl

 

Nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową listę leków refundowanych, która wchodzi w życie 1 lipca.

Najważniejsze zmiany w programach lekowych to rozszerzenie programu: Leczenie raka piersi o nową, podskórną wersję Herceptyny (trastuzumab) oraz zwiększenie możliwości terapeutycznych o nowy odpowiednik trastuzumabu – Kanjinti w wersji dożylnej. Kanjinti będzie również stosowany razem z Herceptyną w programie lekowym: Leczenie zaawansowanego raka żołądka.

Zmianie uległ również opis programu lekowego: Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej  się ciężkiej postaci  stwardnienia  rozsianego. Lek Tysabri (natalizumab), będzie można stosować bez ograniczeń czasowych. Pacjenci chorzy na raka płuca będą mieli refundowany lek Nintedanib, a chorzy na WZW C – lek Epclusa.

Kolejna ważna nowość to szczepionka przeciwko grypie VaxigripTetra, która trafiła do refundacji aptecznej. Od lipca osoby w wieku powyżej 65 lat, będą ją mogły nabyć za 50-procentową odpłatnością.

 

Źródło: https://www.gov.pl/zdrowie

Od lipca nowe zarządzenie w sprawie chemioterapii

Od 1 lipca zaczyna obowiązywać nowe Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Jak podaje w uzasadnieniu NFZ, zmiany dotyczą dostosowania przepisów zarządzenia do obowiązujących obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych oraz uporządkowania struktury zarządzenia, zmiany i ujednolicenia struktury załączników do zarządzenia. Wprowadza się również przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy zweryfikują spełnienie przez świadczeniodawców warunków określonych w zarządzeniu oraz w przepisach prawa ogólnie obowiązującego. Ponadto ograniczono ilość przekazywanych informacji związanych z lekami z importu docelowego jedynie do kopii faktur.

Do ważnych zmian należy również wprowadzenie przepisów § 25. mówiącego, że:

1. W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń polegających na podaniu lub wydaniu leku zawierającego substancję czynną:

 • anagrelid lub
 • kapecytabina, lub
 • bendamustyna

– wartość świadczeń z katalogu świadczeń podstawowych związanych z podaniem lub wydaniem leków zawierających ww. substancje czynne w danym dniu u danego pacjenta korygowana jest z zastosowaniem współczynnika 1,1.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy koszt rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w ust. 1, u danego świadczeniodawcy w danym dniu u danego pacjenta jest co najmniej o 10% niższy niż średni koszt rozliczenia 1 miligrama tych substancji czynnych w miesiącu poprzedzającym o trzy miesiące dany miesiąc, u wszystkich świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

 

Źródło: http://www.nfz.gov.pl