Wróć na stronę główną

Kwietniowe posiedzenia Rady Przejrzystości

Kwiecień zapowiada się bardzo intensywnie jeśli chodzi o plan pracy Rady Przejrzystości.

Rada zaczyna pracę zaraz po Świętach, czyli 3 kwietnia. Zajmie się  oceną 2 leków,  stosowanego w reumatoidalnym zapaleniu stawów i terapii dysfagii u pacjentów po udarze mózgu. Oraz decyzją w sprawie importu docelowego środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego m.in. dla chorych z wielolekooporną gruźlicą.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 kwietnia – Rada Przejrzystości zajmie się oceną 5 leków m.in. oceną leków stosowanych w onkologii. Rada będzie decydować również o zasadności refundacji 6 leków w ramach importu docelowego.

16 kwietnia Rada oceni lek stosowany w leczeniu płaskonabłonkowego raka jamy ustnej, gardła i krtani.Będzie także oceniać zasadnośc refundacji leków w ramach importu docelowego.

Na posiedzeniu 23 kwietnia Rada nie będzie oceniać leków a jedynie projekty samorządowych programów polityki zdrowotnej.

Ostatnie Rady Przejrzystości będzie miało miejsce 30 kwietnia. Rada oceni min. lek stosowany w programie lekowym: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”. Przygotowane ma też być  stanowisko w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację w ramach importu docelowego leku na zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

Źródło: Strona www AOTMiT.