Wróć na stronę główną

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości 14.01

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości oceni min, nowy lek dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, porówna  leki dla pacjentów z HIV, rozważy ewentualne korzyści z utworzenia odrębnych grup limitowych dla dwóch leków stosowanych w chemioterapii.

Harmonogram posiedzenia Rady Przejrzystości  w dniu 14.01.2019 r.

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KADCYLA (trastuzumabum emtansinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi (ICD-10 C50)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego NUEDEXTA (dextromethorphani hydrobromidum + quinidini sulfas) we wskazaniu: stwardnienie zanikowe boczne.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Defitelio (defibrotide) we wskazaniu: zwojak zarodkowy współczulny (ICD10: C47),
  • Mozobil (plerixafor) we wskazaniu: mięśniak Ewinga (ICD10: C49.5).

Przygotowanie opinii w sprawie porównania alafenamid tenofowiru (TAF) versus główny komparator jakim jest dizoproksyl tenofowiru (TDF) w leczeniu antyretrowirusowym realizowanym na podstawie programu polityki zdrowotnej, pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”, z uwzględnieniem oceny wartości klinicznej nowej soli tj. tenofowiru alafenamidu, która to sól w leku DESCOVY (TAF – alafenamid tenofowiru) jest jedynym elementem różniącym go od leku Truvada i jego odpowiedników w zakresie: skuteczności klinicznej; bezpieczeństwa terapii – działań niepożądanych i powikłań; efektywności kosztowej lub zestawienia kosztów terapii.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności:

  • utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz utrzymania odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
  • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz wyodrębnienia odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej;
  • utrzymania wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: ocreotidum i lanreotidum stosowanych w ramach chemioterapii oraz odrębnych grup limitowych dla powyższych substancji stosowanych we wszystkich wskazaniach objętych refundacją w ramach listy aptecznej.

Przygotowanie opinii nt. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną voriconazolum we wskazaniu: profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka z zespołami przebiegającymi z niedoborami odporności.

Za politykazdrowotna.com