Wróć na stronę główną

NFZ o średnim koszcie substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii

NFZ Opublikował komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia do września 2018 r.

15 z 45 substancji zanotowało wzrost wartości za jedną jednostkę (porównując wrzesień do stycznia). Były to:

  zmiana 2018
  1 vs 9
5.08.10.0000003  BICALUTAMIDUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 10%
5.08.10.0000005  CALCII FOLINAS – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 4%
5.08.10.0000017  DOCETAXELUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 9%
5.08.10.0000018  DOXORUBICINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000021  EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000024  ETOPOSIDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000025  FILGRASTIMUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1000000 J.M. 32%
5.08.10.0000047  ONDANSETRONUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 11%
5.08.10.0000052  PEGFILGRASTIMUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 6%
5.08.10.0000070  TEMOZOLOMIDUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 39%
5.08.10.0000076  ACIDUM ZOLEDRONICUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.10.0000078  IMATINIBUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 8%
5.08.09.0000032  IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 1%
5.08.09.0000041  LAMIVUDINUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 1%
5.08.09.0000054  RITUXIMABUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 3%

 

Najwyższy wzrost zanotował Temozolomid (39%0 i Filgranstym (32%).

5 substancji pozostało bez zmian. Szczegóły w tabeli poniżej:

  zmiana 2018
  1 vs 9
5.08.10.0000013  CYTARABINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.10.0000044  MITOMYCINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.10.0000050  PACLITAXELUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.10.0000063  VINORELBINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG 0%
5.08.09.0000105  NITISINONUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG 0%

 

 Średni koszt 25 substancji zmniejszył się we wrześniu w porównaniu ze styczniem. Wśród nich największy spadek zanotowały:  Entekawir (o 76%), Pemetreksed (o 54%) oraz Fulvestrant (o 53%).

 

  zmiana 2018
  1 vs 9
5.08.10.0000006  CAPECITABINUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -15%
5.08.10.0000007  CARBOPLATINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -2%
5.08.10.0000028  FLUOROURACILUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -1%
5.08.10.0000029  FULVESTRANTUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -53%
5.08.10.0000030  GEMCITABINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -1%
5.08.10.0000037  IRINOTECANI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -13%
5.08.10.0000048  ONDANSETRONUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -6%
5.08.10.0000049  OXALIPLATINUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -8%
5.08.10.0000053  PEMETREKSEDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -54%
5.08.10.0000058  TOPOTECANUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -5%
5.08.10.0000075  BENDAMUSTINUM HYDROCHLORIDUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -37%
5.08.10.0000082  ANAGRELIDUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -26%
5.08.10.0000085  BORTEZOMIBUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -17%
5.08.10.0000087  VORICONAZOLUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -31%
5.08.09.0000008  BOSENTANUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -39%
5.08.09.0000011  CINACALCETUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -14%
5.08.09.0000015  ENTEKAVIRUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -76%
5.08.09.0000018  ETANERCEPTUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -28%
5.08.09.0000026  GLATIRAMERI ACETAS – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -1%
5.08.09.0000033  INFLIXIMABUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -14%
5.08.09.0000055  SILDENAFILUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -39%
5.08.09.0000060  TENOFOVIRI DISOPROXILUM FUMARATUM – O – DOUSTNIE (ORAL, PER MOUTH) – 1 MG -49%
5.08.09.0000061  TOBRAMYCINUM – I – INHALACJA (INHALANTION) – 1 MG -17%
5.08.09.0000065  TRASTUZUMABUM – P – POZAJELITOWO (PARENTERAL) – 1 MG -12%
5.08.09.0000137  IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM SUBCUTANEUM – SC – PODSKÓRNIE – 1 MG -2%