Wróć na stronę główną

„Niecovidowe” efekty COVID-19: Endoprotezoplastyka biodra – hospitalizacje

Tym razem skupimy się na hospitalizacjach rozliczonych przez wybrane grupy JGP dot. endoprotezoplastyki biodra:

  • H13 – Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra,
  • H14 – Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego,

ENDOPROTEZOPLASTYKA BIODRA (H13+H14): WARTOŚĆ I LICZBA HOSPITALIZACJI W 2019 ORAZ I-VII 2020

Poniżej znajdą Państwo wykres przedstawiający sumaryczną, dla kodów H13 i H14, liczbę oraz wartość hospitalizacji w podziale na miesiące, za lata 2019-2020 (dane dostępne do lipca 2020).

Od marca 2020 roku zaczęła spadać zarówno wartość, jak i liczba hospitalizacji, a w kwietniu obydwa te parametry osiągnęły najniższe wartości, tj. rozliczono 925 hospitalizacji (z czego 626 rozliczono dla kodu H13 a 299 dla H14). W kwietniu 2020 sumaryczna wartość hospitalizacji dla kodów H13 i H14 wyniosła 13 785 282 PLN. W maju 2020 roku wartości te zaczęły wzrastać i w lipcu 2020 roku rozliczono 4 510 hospitalizacji o wartości 70 528 091 PLN. Liczby hospitalizacji w lipcu były zbliżone, do tych sprzed pandemii COVID-19 tj. do wartości z lutego 2020.

Zestawienie liczby hospitalizacji odrębnie dla kodów H13 i H14 w badanym okresie przedstawia poniższy wykres.

Analizując liczbę hospitalizacji odrębnie dla kodów H13 i H14 widać, zdecydowany spadek w liczbie hospitalizacji w kwietniu 2020 dla hospitalizacji rozliczonych kodem H14. W kwietniu liczba hospitalizacji spadła nawet poniżej poziomu dla JGP H13, którego standardowo rozlicza się mniej.

PORÓWNANIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI HOSPITALIZACJI W ANALOGICZNYCH OKRESACH: I-VII 2019 VS I-VII 2020

Poniższe wykresy przedstawiają zestawienia dot. liczby hospitalizacji oraz jej wartości dla kodów H13 i H14, dla analogicznych okresów z 2019 i 2020 roku.

W 2020 roku liczba hospitalizacji dla obu analizowanych grup JGP zmniejszyła się. W przypadku kodu H13, liczba hospitalizacji rozliczona w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku spadła o ok. 23% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku (8 574 vs 11 206 w 2019). Natomiast w przypadku H14 spadek ten wyniósł ok. 20% (15 036 vs 18 806 w 2019).

Źródło danych: kwartalne raporty NFZ oraz https://zdrowedane.nfz.gov.pl/