Wróć na stronę główną

Nowe wyceny w onkologii

     Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje nowe wyceny w onkologii. W tym celu Prezes Agencji zwrócił się z wnioskiem do świadczeniodawców posiadających umowę o  udzielanie świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf.

Postępowanie skierowane jest do podmiotów leczniczych, które realizują świadczenia gwarantowane z zakresu leczenie szpitalne lub ambulatoryjna opieka specjalistyczna w co najmniej jednej ze wskazanych komórek organizacyjnych:

4072 Oddział nowotworów krwi,
4140 Oddział medycyny nuklearnej,
4180 Oddział medycyny paliatywnej,
4240 Oddział onkologiczny,
4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii,
4244 Oddział radioterapii,
4249 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej,
4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
4460 Oddział ginekologii onkologicznej,
4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej,
4540 Oddział chirurgii onkologicznej,
4640 Oddział urologiczny,
4670 Oddział leczenia jednego dnia,
1072 Poradnia nowotworów krwi,
1210 Poradnia genetyczna,
1212 Poradnia genetyczno-onkologiczna,
1222 Poradnia leczenia bólu,
1240 Poradnia onkologiczna,
1242 Poradnia chemioterapii,
1244 Poradnia radioterapii,
1249 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej,
1250 Poradnia medycyny nuklearnej,
1460 Poradnia ginekologii onkologicznej,
1540 Poradnia chirurgii onkologicznej.

 

Źródło: AOTMiT