Wróć na stronę główną

Programy lekowe – projekt zmian w zakresie ryczałtu w chorobach onkologicznych

Uwzględniając postulaty zgłaszane przez środowisko onkologów klinicznych NFZ w najnowszym projekcie proponuje, aby badania genetyczne wykonywane w ramach kwalifikacji do programu były finansowane w ramach:

 1. Świadczeń odrębnie kontraktowanych
 2. Katalogu produktów do sumowania

A nie w ramach ryczałtu diagnostycznego.

NFZ proponuje ponadto usunięciu produktów rozliczeniowych:

 • 08.08.0000005 – Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST),
 • 08.08.0000006 – Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (bewacyzumab, aflibercept),
 • 08.08.0000007 – Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (cetuksymab, panitumumab),
 • 08.08.0000018 – Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych,
 • 08.08.0000057 – Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika,
 • 08.08.0000059 – Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie,
 • 08.08.0000091 – Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej,

W zamian dodanie produktów rozliczeniowych:

 • 08.08.0000111 – Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) –  nieoperacyjny -1 rok terapii,
 • 08.08.0000112 – Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) –  nieoperacyjny – 2 i kolejny rok terapii,
 • 08.08.0000113 – Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) –  leczenie adjuwantowe,
 • 08.08.0000114 – Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego,
 • 08.08.0000115 – Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych – 1 rok terapii,
 • 08.08.0000116 – Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych – 2 i kolejny rok terapii,
 • 08.08.0000117 – Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika – 1 rok terapii,
 • 08.08.0000118 – Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika – 2 i kolejny rok terapii,
 • 08.08.0000119 – Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie – 1 rok terapii,
 • 08.08.0000120 – Diagnostyka w programie leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie – 2 i kolejny rok terapii,
 • 08.08.0000121 – Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej – 1 rok terapii,
 • 08.08.0000122 – Diagnostyka w programie leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej – 2 i kolejny rok terapii,

Ponadto Fundusz proponuje zmiany punktowe w zakresie następujących ryczałtów:

 • 08.08.0000009 – Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobowokomórkowego,
 • 08.08.0000011 – Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca,
 • 08.08.0000013 – Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (trabektedyna),
 • 08.08.0000014 – Diagnostyka w programie leczenia neoadjuwantowego raka piersi lub leczenia zaawansowanego raka piersi,
 • 08.08.0000015 – Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi,
 • 08.08.0000016 – Diagnostyka w programie leczenia raka nerki,
 • 08.08.0000020 – Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej,
 • 08.08.0000055 – Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry,
 • 08.08.0000060 – Diagnostyka w programie leczenia wysokozróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki,
 • 08.08.0000061 – Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego,
 • 08.08.0000065 – Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka żołądka,
 • 08.08.0000066 – Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem,
 • 08.08.0000088 – Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem lub pembrolizumabem,
 • 08.08.0000071 – Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu,
 • 08.08.0000073 – Diagnostyka w programie leczenia dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+),
 • 08.08.0000074 – Diagnostyka w programie leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego,
 • 08.08.0000080 – Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem,
 • 08.08.0000085 – Diagnostyka w programie leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+,
 • 08.08.0000087 – Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem,
 • 08.08.0000090 – Diagnostyka w programie leczenia podtrzymującego olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej,
 • 08.08.0000093 – Diagnostyka w programie lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q,
 • 08.08.0000094 – Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki,
 • 08.08.0000101 – Diagnostyka w programie ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.