Wróć na stronę główną

Projekt Zarządzenia w sprawie programów lekowych

Na stronie www.nfz.gov.pl jest dostępny projekt Zarządzenia w sprawie programów lekowych a w nim:

  • dostosowanie zarządzenia Nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2018 r.;
  • dostosowanie i ujednolicenie wzoru umowy w zakresie stosowania przepisów dotyczących przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz lekarzy posiadających specjalizacje;
  • uwzględnienie niektórych uwag zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie wymagań wobec  świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych;
  • modyfikacja oraz dodanie współczynników korygujących w wybranych programach lekowych;
  • uproszczenie wzorów dokumentów koniecznych do kwalifikacji pacjeta do programu lekowego przez zespół koordynacyjny odpowiedzialny za kwalifikację do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 zgodnie z uwagą konsultanta krajowego w dziedzinie  endokrynologii i diabetologii dziecięcej.