Wróć na stronę główną

Zmiany na liście leków refundowanych

Nowa lista refundacyjna wprowadza zmiany w obrębie grup limitowych, spośród których  zlikwidowano 14, skutkiem  czego finansowanie utraciło 13 molekuł.

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o uruchomieniu nowych programów lekowych. Są to:

  •  B.102 Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni (ICD-10: G12.0, G12.1), w ramach którego finansowaniem objęto nową substancję Nusinersen, dopuszczoną do leczenia SMA na obszarze Unii Europejskiej 30 maja 2017 r. (w Stanach Zjednoczonych – 24 grudnia 2016 r.), stając się tym samym pierwszym zarejestrowanym lekiem na rdzeniowy zanik mięśni
  • B.103 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem (ICD 10: C91.1),w ramach którego dostępna jest nowa substancja Venetoclax, zarejestrowana na terenie UE w grudniu 2016 r.

Modyfikacji uległy  istniejące programy:

  •  B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34), w ramach którego pojawiła

    się nowa substancja Atezolizumab, stanowiąca opcję terapeutyczną dla pacjentów będących w zaawansowanym stadium choroby (niedrobnokomórkowy rak płuc o typiepłaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym) w 2 linii leczenia. Molekułę dopuszczono doobrotu na terenie UE we wrześniu 2017 r.

  •  B.71 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10: B18.2), w ramach którego finansowanie straciła substancjaDaclatasvir, zarejestrowana na terenie UE w sierpniu 2014 r. i refundowana przez NFZ odwrześnia 2015 r. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano jedynie 2 opakowania tego leku, na kwotę 9 tys. zł
  •  B.88 Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skórywismodegibem (ICD-10: C44), w ramach którego finansowanie straciła substancjaVismodegib, zarejestrowana na terenie UE w lipcu 2013 r., refundowana przez NFZ odwrześnia 2017 r. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano 258opakowań tego leku, na kwotę 5 162 tys. zł

    W katalogu chemioterapii pojawiło się 20 nowych opakowań leków; 62 pozycje straciły finansowanie – wśród nich te, zawierające cząsteczkę Vinblastine, refundowaną w Polsce od maja 2012 r. W ciągutrzech pierwszych kwartałów 2018 r. sfinansowano 1 284 opakowania tego leku, na kwotę 280 tys. zł.

Źródło: IQVIA