Wróć na stronę główną

Zmiany w Komisji Ekonomicznej MZ

Komisja liczy 14 członków, w tym 10 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i 4 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  • Przewodniczący komisji: prof. Mirosław Szeligowski
  • Zastępca przewodniczącego komisji: Mirosław Markowski

Skład Komisji (stan na 12.09.2018 r.)

Imię i Nazwisko

Data powołania 

Jednostka

Zajmowane stanowisko

Pani Iga Lipska 8.02.2018 Narodowy Fundusz Zdrowia Główny Specjalista
Pan Bójko Jerzy 14.10.2011 Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Zastępca Dyrektora
Pani Brzozowska Melania 14.10.2011 Departament Gospodarki Lekami

Centrala NFZ

Główny specjalista

Koordynator ds. Refundacji

Pan Czarnogórski Michał 13.10.2011 Wydział Oceny Dokumentacji Farmakologiczno-Toksykologicznej i Biorównoważności

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Naczelnik
Pani Jazgarska Elżbieta 14.10.2011 Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Dyrektor
Pani Kozłowska-Plewa Grażyna 14.10.2011 ——–  —-
Pan Markowski Mirosław 13.10.2011 Wydział Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ Naczelnik
Pan Migdalski Sebastian 16.02.2012 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wiceprezes do spraw Wyrobów Medycznych
Pan Szalak Hubert 13.10.2011 Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Naczelnika
Pan Prof. Szeligowski Mirosław I. 13.10.2011 Dział Farmacji i Apteki Szpitalnej

Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Kierownik
Pan Urban Krzysztof 26.04.2012 Dział Prawny Wydział Organizacyjno-Prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ p.o. Kierownika
Pan Jan Staniłko 1.08.2017 Departament Innowacji

Ministerstwo Rozwoju

Zastępca Dyrektora

 

Źródło: www.mz.gov.pl