Wróć na stronę główną

Zmiany w Zarządzeniu Prezesa NFZ

W Centrali NFZ trwają prace nad wprowadzeniem zmian w Zarządzeniu Nr 68/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.  W projekcie, który został przekazany do konsultacji, znajdują się m.in:

 •  §2 pkt 21 określający definicję współczynnika korygującego;
 •  §14a zgodnie z którym premiowane będzie stosowanie tańszych odpowiedników leków zawierających substancje czynne kapecytabina oraz bendamustyna. Analiza rozliczania ww. substancji czynnych wykazała, że cześć świadczeniodawców, mimo refundacji leków równoważnych, stosuje wyłącznie leki referencyjne, których koszt jest znacznie wyższy. W celu zmiany opisanej sytuacji proponuje się wprowadzenie współczynnika korygującego, który zapewni premiowanie stosowania tańszych odpowiedników leków. Współczynnik korygujący pozwoli na zwiększenie dostępu pacjentów do terapii poprzez obniżenie jej kosztów, co pozwoli na leczenie większej grupy chorych. Szacowane oszczędności wynikające z wprowadzenia wyżej opisanego mechanizmu mogą wynieść ok. 3,2 mln złotych rocznie;
 • zmiany w załączniku nr 1n do zarządzenia:
  1. w części A – Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii – wykreślenie kodów EAN:
   • 5909990932580, 5909990932597 oraz 5909990932603 dla substancji czynnej 5.08.10.0000030 – gemcitabinum,
   • 5909991141141 oraz 5909991141189 dla substancji czynnej 5.08.10.0000075 – bendamustinum hydrochloridum,
  2. w części B – Katalog leków refundowanych stosowanych w ramach wspomagającego leczenia chorych na nowotwory – wykreślenie kodów EAN: 5909990356522 oraz 5909990356546 dla substancji czynnej 5.08.10.0000005 – calcii folinas;
 • zmiany w załączniku 1t do zarządzenia – Katalog świadczeń dodatkowych – leczenie szpitalne – chemioterapia, w części B substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP – usunięcie procedur: 5.08.05.0000183 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (tretinoinum) inj. – 100 mg oraz 5.08.05.0000186 – Procedura podania leku zawierającego substancję czynną (posaconazole) p.o. – 100 mg.

więcej

http://nfz.gov.pl/